banner banner banner banner
Серия: Без серии
07-03-2023
Аудиокнига
(0 из 5) [ оценок]
28-02-2023
Текст
(0 из 5) [ оценок]
Roman kiçik yaşlarında çoxlu əziyyət və məşəqqətlər yaşayan Hüseyn Kənanın həyatından bəhs edir. Uşaqlığı çətin keçən Kənan məşhur bəstəkar ikən san-şöhrət onun başını gicəlləndiri...
28-02-2023
Текст
(0 из 5) [ оценок]
«Çalıquşu», «Bir qadın düşməni», «Yaşıl gecə», «Acımaq», «Yarpaq tökümü», «Qızılcıq dalları», «Göy üzü», «Əski хəstəlik», «Atəş gecəsi», «Dəyirman», «Miskinlər təkkəsi», «Хarabalar...
17-02-2023
Текст
(0 из 5) [ оценок]
Yarpaq tökümü romanında maddi durum üzündən pis yol-lara düşən bir ailədən bəhs edilir. Evin kişisi olan Əlirza bəy həmişə ailəsini öz himayəsi altında saxlamaq istəyir, lakin buna...
17-02-2023
Текст
(0 из 5) [ оценок]
Türkiyənin 20-ci əsr ən güclü romançılarından biri olan Güntəkin bu əsərini 1924-cü ildə yazıb. Digər romanlardakı kimi bu əsərin də dili və anlatımı olduqca aydın və canlıdır. Əsə...
13-12-2021
Текст
(0 из 5) [ оценок]
Решад Нури Гюнтекин (1889–1956) – знаменитый турецкий писатель и драматург. Действие романа «Ночь огня» (1953) происходит в начале XX века в турецкой провинции. Это пронзительная и...
01-04-2018
Аудиокнига
(0 из 5) [ оценок]
Знаменитый роман турецкого писателя Решада Нури Гюнтекина (1889-1956). Написанный в 1922 году и неоднократно экранизированный, роман принес Гюнтекину мировую славу и по праву счита...
В этот день...
29 февраля 1920 года родился Фёдор Александрович Абрамов - советский писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей «деревенской прозы», направления советской литературы 1960-1980-х годов.
Новый отзыв
скачать книгу 'Духи древнего мира. Книга 1. Мир, который мы не выбираем'
Лиля:
Такое ощущение, что школота писала сочинение о вымышленных мирах, но я ставлю кол за такую посредств...
Новая подборка книг
В тренде
Детство. Время открытий. Время удивляться всему в мире. Радоваться, грустить, искать себя...