Ба?ытты болуды ?йрені?із! 2 Б?лім – Нарша Булгакбаев

бесплатно читать книгу Ба?ытты болуды ?йрені?із! 2 Б?лім автора Нарша Булгакбаев
Оценить:
 (оценка книги: 0 из 5) [0 оценок]
Описание книги:

?азіргі ?о?ам ?рекетсіз ?рекет жасауды жа?сы к?реді, б?ндай амалды? жаулары да бар. Ал негізінен сіз ?рекетсіз де ?рекет жасау?а болатыны белесіз бе? Сіз бірінші ?ала?ан ?мірі?ізді миы?ызда ?алыптастырасыз, сосын ол ?мір шынды?ына айналады. Ал к?птеген адамдар керісінше жасайды, олар бірінші ?рекет етеді немесе ?ала?анына ?ол жеткізеді біра? артынан ?ателіктерге, ?иынды?тар?а ?рынып, ?кініп жатады. Неге? Себебі о баста оларды? миы д?рыс та?дау жасап, шешім ?абылда?ан жо?, ал о?ан кін?лі адамны? ?ате, б?рыс, жал?ан сенімі мен т?сінігі, ?мірлік ?станымы. Б?л кітапты? ма?саты Позитивті ойлаудан тыс, ?згерек, д?рыс ?адам жасау ж?не ?з та?дырымызды ?зіміз жазу?а бай?ап к?ру.

Арман, ма?сат , жоспар ?рекет етпей ж?зеге аспайды. Сонды?тан тек Аффирмация мен Визуализация?а, тек Эмоция мен Медитация?а ?ана сенетін болса?ыз, арман арман болып ?ала береді, ма?сат орындалмайды, ??р?ан жоспары?ыз ж?зеге аспайды. ?мірді? екі негізгі ?а?идасы бар: уа?ыт жеткізу мен ?ажырлы е?бек.Информация о книге:

  • Язык книги: русский
  • Язык оригинала: русский
  • Издательство: SelfPub
  • Год издания: 2021
  • ISBN: 978-5-532-93728-4
Отрывок: скачать бесплатно FB2 RTF ePUB PDF

Поделиться:

Читать онлайн:

скачать бесплатно FB2 - для iPhone, iPad, Android-телефонов и планшетов
скачать бесплатно TXT RTF HTML - для компьютера
скачать бесплатно  - для ридеров (Kindle, Android, MobiPocket)

Скачать книгу Ба?ытты болуды ?йрені?із! 2 Б?лім в fb2, epub, txt (14 форматов) в нашем Интернет-магазине.

Полная версия:

Вместе с этим произведением обычно скачивают книги:

О скачивании, разархивировании, чтении книг можно прочитать здесь.