Серия: Неизвестна
[25-05-2021]
[Аудиокнига]
Детские
К??? бел?н Сарык
 (0 из 5) [0 оценок]
Юмор бел?н ??мгыятьт? барган проблемаларны берг? ?реп бирг?н Г. Тукай чын-чынлап зир?к ка?арманнарын...

[25-05-2021]
[Аудиокнига]
Детские
Су анасы
 (0 из 5) [0 оценок]
Б?ек татар шагыйре Габдулла Тукайны? «Су анасы» – и? популяр ?кият. Аны? нигезенд? Татар мифологиясе...

[25-05-2021]
[Аудиокнига]
Детские
Ш?р?ле
 (0 из 5) [0 оценок]
Б?ек татар шагыйре Габдулла Тукайны? и? популяр ?кият-поэмасы. Китап м?кт?пк?ч? ??м кече яшьт?ге м?к...

[25-05-2021]
[Аудиокнига]
Детские
Япон хик?яте
 (0 из 5) [0 оценок]
?зен т?рле р?вешл?рд? сынап карап, н?ти??д?, кеше булудан да х?ерлесе юк диг?н фикерг? килг?н ташчы ...

[19-10-2020]
[Аудиокнига]
Стихотворения, поэзия
Шигырьл?р
 (0 из 5) [0 оценок]
Татар халык шагыйре, б?ек классигыбыз, ?д?би т?нкыйтьче, публицист, я?а заман татар ?д?биятына нигез...

[17-10-2017]
[Аудиокнига]
Стихотворения, поэзия
Милли мо?нар (сборник стихов для взрослых)
 (0 из 5) [0 оценок]
Да?илар гомере гасырлар бел?н ген? ис?пл?н?. Тукай – шигърият тарихында бер мог?иза ул. Талант ку?те...

[17-10-2017]
[Аудиокнига]
Стихотворения, поэзия
Кузгатмакчы булса? халык к??елл?рен (сборник стихов для взрослых)
 (0 из 5) [0 оценок]
Да?илар гомере гасырлар бел?н ген? ис?пл?н?. Тукай – шигърият тарихында бер мог?иза ул. Талант ку?те...

[16-10-2017]
[Аудиокнига]
Стихотворения, поэзия
С?й гомерне, с?й халыкны, с?й халыкны? д?ньясын (сборник стихов для взрослых)
 (0 из 5) [0 оценок]
Да?илар гомере гасырлар бел?н ген? ис?пл?н?. Тукай – шигърият тарихында бер мог?иза ул. Талант ку?те...

Вместе с автором Габдулла Тукай читают

Александр ДолгиревАлексей Покудов
Аллен КаррМаксим Шевченко
Полина КазимироваАлександр Пушкин
Разиль Валеев
[16-10-2017]
[Аудиокнига]
Стихотворения, поэзия
Туган тел (детские стихи на татарском языке)
 (5 из 5) [1 оценок]
Да?илар гомере гасырлар бел?н ген? ис?пл?н?. Тукай – шигърият тарихында бер мог?иза ул. Талант ку?те...

Страницы: