С?бит Д?нентаев.

Бозтор?айскачать книгу бесплатно

Бозтор?ай

 
Бозтор?ай зорлы? к?ріп т?рымтайдан,
Таяныш таба алмапты ?ырдан, ойдан.
Болыпты м??ын ша?па?, зарын айтпа?,
?ыр?иды жолы?тырып к?рсе ?айдан.
 
 
А?ып ж?р о?тай зырлап, к?рмей дамыл,
Шыбындан жанын с?рап бір ??дайдан.
Тілегі, к?зді? жасы ?абыл болып,
А?ыры-а? тапты іздеп бір то?айдан,
 
 
Томарда, келсе, ?ыр?и б??ып отыр,
Жемсауы ы??-ы?? етіп шы?ып отыр.
Т?рі бар бір н?рсені а?ды?андай,
Орнында ?оз?алмастан ны?ып отыр.
 
 
Келді де, с?лем берді т?ресіне,
Аз-а? т?р шы?пай жаны денесінде.
Ша?ты кеп т?рымтайды? мінездерін:
«Ей, та?сыр, бейба?ы?ды к?ресі? бе?»
 
 
?ыр?и с?л тор?ай с?зі бітер-бітпес,
«Сабыр ?ыл! – деді, – то?та еш н?рсе етпес»,
?азірде ?ол бос емес, ж?мыс ?атты,
Аз к?тсе? жаны? шы?пас, к?ні? ?тпес».
Деген со?, тор?ай кетті, амал бар ма?
Т?ру?а с?з ?айтарып заман бар ма?
?алжырап, ?ажып, ж?деп ?айтты сорлы,
Бірде ?шып, бірде ?онып томарлар?а.
 
 
Бір жерге демалу?а б?геледі,
Та?ы ?шып ол орнынан ж?неледі,
Т?бінде бір томарды? б??ып жат?ан
Бір кезде к?зі шалды б?денені.
 
 
Б?дене ?ылды ишара: «М?нда кел», – деп,
«А?а?ны? мынау жат?ан ж?йін к?р», – деп,
«Мені а?дып бір жау ?ыр?и отыр еді,
Білді? бе, кетті ме екен хабар бер», – деп.
 
 
«Жеп ?ойды ?стап алып жолдасымды,
Сонан со? білдім мен де о?басымды.
Білмеймін, ?лі к?нім екіталай,
Кетіп ем ?ашып, ?ор?ап ?з басымды».
 
 
М?ны естіп ішін тартты тор?ай па?ыр:
«Ешкімге опа бермес мынау к?пір.
Мынадай болмас, сір?, істі? с?ті
Айтайын ?аршы?аны тапсам а?ыр».
 
 
Деп ойлап, іздеп кетті ?аршы?аны,
М?? ша?ып, ішкі шерін аршы?алы.
К?лдегі к?п ?йректі? арасынан
Шула?ан ?аршы?алап зар шы?ады.
 
 
Ты?даса, б?л дауысты жа?ын келіп,
?р жерде бір ш?регей жатыр ?ліп.
«Б?ларды? б?рін ?ыр?ан бір ?аршы?а,
Мен м??гі келіп ж?рген б??ан сеніп».
 
 
Деді де, бір т?кіріп ?шты аспан?а,
«?айткенде айла табам шыбын жан?а?
Б?ларды? б?рінен де бекзат еді,
Барайын, – деп ойлады, – лашын хан?а».
 
 
К?п іздеп неше т?рлі бейнет к?ріп,
Оны да бір мезгілде тапты келіп,
Т?бінде бір теректі? бекзадасы
Жеп отыр ?азды? етін к?кірек керіп.
 
 
«Жаным-ау, мынау бізді? т?реміз бе?!
Шынымен а?ты? к?рмей ?леміз бе?
Кемтар?а б?лар ?айтып кек ?пермек?
??дірет к?н деген со?, к?неміз де».
 
 
Да?дарды осыны айтып тор?ай сорлы,
Жеріне барам деген барып болды.
Б?ркітке – ??с патшасы жолы?у?а,
Кезіпті жер-жи?анды о?ды-солды.
 
 
Тап?анын б?ркітті іздеп, таппа?анын,
Ша??анын, ішкі м??ын, ша?па?анын.
Білмеймін, ?лі к?нге естігем жо?,
Жат?анын жаны тыныш, жатпа?анын.
 

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно