Es ce?oju viena – Samuels Bjorks

книга Es ce?oju viena автора Samuels Bjorks

Оценить: 
 (текущая оценка книги: 0 из 5) [0 оценок]

Описание книги:

Kad paz?d vair?kas se?gad?gas meitenes, kas v?l?k tiek atrastas miru?as, Norv??iju p?r?alc v?rdos neizsak?mas ?ausmas. Katrai meitenei ap kaklu atrasta z?m?te: “Es ce?oju viena”. Vai Norv??iju aps?dis s?rijveida slepkava?

Kam?r iedz?vot?jos aug panika, pie skandaloz?s lietas izmekl??anas ?eras Holgers Munks ar savu specvien?bu. Bet vai vi?am izdosies pierun?t izcilo izmekl?t?ju M?u Kr?geri atgriezties komand?? Vai vi?? sp?s p?rliecin?t priek?nieku, ka person?g?s dz?ves traumu m?kt? izmekl?t?ja ir sp?j?ga tikt gal? ar ?o darbu?

M?a izlemj v?l p?d?jo reizi likt liet? savu ?pa?o talantu, lai apst?din?tu mazo meite?u slepkavu.

“Es ce?oju viena” ir pirm? gr?mata s?rij? par Holgeru Munku un M?u Kr?geri. Samuela Bjorka meistardarbs izdots 23 valst?s un k?uvis par starptautisku bestselleru, kas piel?dzin?ms Kamillas Lekbergas darbiem.

Информация о книге:

Автор:
Название: Es ce?oju viena
Жанр: Триллер, ужасы
Перевод: Ilona Ozoli?a-?iu, Charlotte Barlund
Издательство: Jumava
Язык книги:
Язык оригинала: норвежский
Город издания: R?g?
Год издания: 2016
ISBN: 978-9934-11-938-5

Предложения интернет-магазинов:

Скачать книгу Es ce?oju viena из библиотеки на данный момент нельзя. Размещение запрещено автором или издательством.

Ваше имя/nickname: 
Введите код с картинки:  


О скачивании, разархивировании, чтении книг можно прочитать здесь.
Алфавитный каталог
Авторы: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Книги:    А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Поделиться ссылкой на выделенное