Premenen? – Morgan Rice

бесплатно читать книгу Premenen? автора Morgan Rice
Оценить:
 (текущая оценка книги: 0 из 5) [0 оценок]
Описание книги:

V knihe Premenen? (Prv? kniha zo s?rie Up?rie ?urn?ly), je osemn?s?ro?n? Caitlin Paineov? n?ten? opusti? pokojn? prostredie mal?ho mesta a za?a? chodi? na nie pr?li? bezpe?n? stredn? ?kolu v New Yorku, preto?e sa jej matka op?? musela pres?ahova? za pr?cou. Jedinou svetlou str?nkou celej situ?cie je Jonah, Caitlinin nov? spolu?iak, s ktor?m okam?ite n?jdu spolo?n? za??benie.

Ne? sa ale ich vz?jomn? sympatie sta?ia rozvin?? v nie?o v???ieho, Caitlin zis?uje, ?e sa za??na meni?. Zrazu sa c?ti ne?udsky siln?, citliv? na denn? svetlo a m? ?udn? hlad, ktor?mu v?bec nerozumie. Sna?? sa pochopi?, ?o sa to s ?ou deje, ale jej nutkanie ju nakoniec privedie na zl? miesto vo ve?mi nevhodnom ?ase. Rovno pred o?ami sa jej tak otvor? poh?ad na doposia? skryt? svet, ktor? existuje priamo pod ulicami New Yorku. Proti svojej v?li je vtiahnut? doprostred mocensk?ch sporov medzi dvoma mocn?mi klanmi a za??naj?cej vojny up?rov.

V tom okamihu Caitlin stretne Caleba, z?hadn?ho a mocn?ho up?ra, ktor? jej zac

Информация о книге:

  • Язык книги:
  • ISBN: 9781632913623

Читать онлайн:


Поделиться:

Вместе с этим произведением обычно скачивают книги:

скачать книгу

Фэнтези

Мы плывем на Запад
скачать книгу

Криминал

Черная жемчужина императора
скачать книгу

Дом, семья, советы, тосты, кулинария

Традиционные мусульманские блюда
скачать книгу

Учебники, обучение

Планета Земля
скачать книгу

Религия

Кончина мира: пророчества
скачать книгу

Биографии, критика, отзывы, статьи, рецензии

Мои случайные страны. О путешествиях и происшествиях!
скачать книгу

География, путешествия, животные

Острая кромка
О скачивании, разархивировании, чтении книг можно прочитать здесь.