Matthias Johann Eisen.

Rapla ja Tallinna tondidскачать книгу бесплатно

Kellamehe h??l v?rises.

Kellamehe v?risev h??l ajas k?strile uuesti k?lmav?rina peale. Kellamehele ei tahtnud k?ster ometi n?idata, et ta kartust tunneb. Kellamehe ees tahtis ta julgelt nagu Simson seista.

“Kas sa ehk viirastust ei n?inud?” k?sis k?ster, ehk k?ll ise tontide n?gemist uskus.

M?nel muul korral oleks ehk kellamees pahandanud, et ta juttu ei ustud. N??d aga seisis ta nii kartuse m?ju all, et pahanduse peale ei saanud m?teldagi.

“Ei n?inud viirastust! P?ris ilmsi n?gin. Kui ei usu, minge vaatama!”

Vaatama minemiseks puudus k?stril v?hem kui tahtmine. Ajas ju kellamehe jutt k?strile kananaha ihu peale, – kuidas pidi ta siis ise veel vaatama minema!

“Ei, ei, mul pole praegu aega! K?ll teine kord l?hen!”

“Kes teab, kas teine kord tont enam tornis!”

“Siis seda parem! Aga n??d k?nele pikemalt, kuidas tontisid n?gid.”

Miku keelepael hakkas j?lle paremini liikuma. Mikk seletama: “Mis seal palju r??kida. L?ksin laup?eva ?htut sisse helistama. Minekul tunnen: s?da raske. Jalad ei taha ega taha ?les kanda. Aga kuhu nad mehe k?est p??sevad: peavad kandma. Trepil kuulen ometi koledat ?hkamist. Mina mees t?hja ei karda, l?hen edasi!”

“Siis sa n?gid tontisid?”

“N?gin. Hea k?ll, lase ma r??gin edasi: J?udsin kellaluugi juurde, avasin luugi, tahtsin kella helistama hakata. Sel silmapilgul kuulen kaht hirmust h??lt. H??led l?ikasivad mul lihast, luust l?bi. Mina veel meelt ?ra ei heida, vaatan ?mber. Oh sa p?ha taevas! Mis n??d n?gin, ei tahaks ma elus enam iialgi n?ha!”

“Mida sa siis n?gid?”

“Elusa tondi. Seisis teine ?sna kella juures!”

Kellamees p?hkis uuesti nina verest puhtaks.

“Mis moodi ta oli?”

“Mis moodi? P?ris vanasarvilise moodi. Sarved peas, saba taga, ise ?le?ldse karune. P?rnitses nagu pull mu peale. Minu meel, m?istus kadus. Sest silmapilgust peale ei m?leta ma enam midagi!”

“Aga kuidas sa veriseks said?”

“Vist k??nistas mind kole tont!” arvas kellamees ?hates.

K?stril k?isivad uuesti hirmuv?rinad ?le keha. Kellamehe eest katsus ta neid ometi edasi varjata.

“Kui koledal loomal k??ned, sarved ja saba taga olivad, siis oli see vist kurivaim!”

“V?ib olla! V?i ep mina oskan ?iget vahet tondi ja kurja vaimu vahel teha. Seda peab k?ster paremini m?istma!”

Kuidas pidi vaene k?stergi seda m?istma! Ei olnud elus veel kummagit n?inud, ei tonti ega kurja vaimu. Ei ihaldanudki n?ha.

K?ster pidi oma autoriteeti ometi alal hoidma, et temasugune mees asjatundja on. Hakkas edasi uurima.

“Missugused sarved olivad koledal elukal?”

“Sarved?”

“Sarved jah! Kas olivad sikusarved?”

“Ei ole veel ?helgi sikul nii suuri sarvi n?inud. Minu h?rjalgi pole nii suuri sarvi kui sel koledal elukal!” arvas Mikk k?rvatagust s?gades.

“Missugused jalad tal olivad?”

“Missugused jalad?” m?tles Mikk. “Ei ma saanud mahti ta jalgu vaadata. Ma arvan aga, et tal k??ntega jalad olivad.

On ta mind ju nii veriseks kiskunud!”

K?ster j?i nagu v?he m?tlema. K?sis siis edasi:

“Ja k?te otsas olivad tal ka koledad k??ned?”

Mikk m?tles ja vastas: “Muidugi vist. V?i ep mul aega oli ta k?si vaadata. Oleks minust kinni sasinud ega enam elusalt lahti lasknud!”

“Saba oli taga?”

“T?esti! Saba n?gin selgesti. Ja h??l tuli nagu t?rre p?hjast!”

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2