Matthias Johann Eisen.

Rahva naliскачать книгу бесплатно

34. Saarlaste leid

O. Saabas Halistest.

Kui me sealt ?le Virtsu v?ina tulime suurele maale raavi lamutama, oli meid umbes kuus meest. Me leidsime siis ?he pisikese loomakese maast. Neh pagan, tea, mis ta oli: kas haudumata hundi muna v?i suur nuumh?rja mokk. Me v?tsime k?ik kuus meest suured poomid k?tte ja tahtsime teda ?petada. Meite mehed on ikka mehed, ega need ei j?ta. Arvasime: lass olla peale, ehk saame eluka eest leidu. Neh pagan, kui vallavanem seda n?gi, mis me tegime, pani ta meile kuus meest juurde ja saatis sillakohtu peale. Ma arvasin: neh pagan, ega meie mehed ei j?ta, need on ikka mehed; n??d nad saavad sealt sillakohtu pealt leidu. Kui me sillakohtu peale l?ksime, tulivad kohe punase ??rega m?tsi mehed ja piirasivad meid ?mber. Mina kui ninamees astusin ette ja k?sisin: “Noh auulik sillakohtu saks, pailu siis leidu suab kua selle pisikese looma eest, kelle me Virtsu v?ina ??rest leidsime?”

Saks ?tles: “Oodake naduke. Tulge v?lja hoovi peale, saate oma leiu k?tte!”

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2