Tor?a vilin?jums – Lul? Teilore

книга Tor?a vilin?jums автора Lul? Teilore

Оценить: 
 (текущая оценка книги: 0 из 5) [0 оценок]

Описание книги:

Se?desmitie gadi, Londona Jaun? un nepieredz?jus? Aleksandra Kr?va paklaus?gi apprecas ar v?rieti, kuru vi?ai izv?l?jies t?vs. Dr?z vien vi?a saprot, ka laul?ba ir neveiksm?ga. Kad Aleksandra atrod ?sto m?lest?bu, kas vi?u izrauj no nelaim?g?s eksistences, vi?ai nav sp?ka pretoties kaisl?bai. Par vi?as m?jvietu k??st St?rlingforta, skaista pils Dorset?. Tom?r Aleksandra par ?o br?ni???go, jauno dz?vi samaks? augstu cenu… M?sdienas Dilaila Janga ir D?ona St?rlinga otr? sieva un St?rlingfortas jaun? saimniece. D?ona m?ja ??iet skumju un nosl?pumu p?r?emta, un Dilaila cer taj? iedvest dz?v?bu un prieku, ta?u pag?tnes sp?ki izr?da lielu pretest?bu. Ja vien mui?as parka vecais tornis sp?tu run?t… Tas past?st?tu cilv?kiem, ka vi?u sp?ja main?t lietu dabu ir tikai il?zija… bie??k tom?r lietas izmaina cilv?ku. Mekl?jot paties?bu, Dilaila atkl?j, ka da?us nosl?pumus lab?k neaiztikt.

Информация о книге:

Автор:
Название: Tor?a vilin?jums
Жанр: Приключения
Перевод: Li?na Niedra
Издательство: Apg?ds “Kontinents”
Язык книги:
Язык оригинала: английский
Город издания: Riga
Год издания: 2015
ISBN: 978-9984-35-778-2

Предложения интернет-магазинов:

Скачать книгу Tor?a vilin?jums из библиотеки на данный момент нельзя. Размещение запрещено автором или издательством.

Ваше имя/nickname: 
Введите код с картинки:  


О скачивании, разархивировании, чтении книг можно прочитать здесь.
Алфавитный каталог
Авторы: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Книги:    А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Поделиться ссылкой на выделенное