Ілияс Жанс?гіров.

О?имынскачать книгу бесплатно

О?имын

 
Бесікке б?леп б?бегін,
Ш?ките ?ойып ш?мегін,
Бауырса? шайнап жегізген;
Жая десем жал беріп,
Шекер десем бал беріп,
Аялап мама емізген
Аяулы анам аман бол!
?лы?сат ?ыл, о?имын.
О?ы?анда кім болам?
Жанары?а н?р болам.
Ашамайлап тай байлап.
Тай терлетсем бай-байлап,
Азыра? а?ат іс ?ылсам,
?уліккен ?кем ай?айлап;
?озыда ?йы?тап ?ал?анда,
Ат баурына ал?анда:
Айыр?ан анам ?ой-?ойлап.
Алап?а мені айдаушы е?,
?за? к?н ?зі? дойбы ойнап,
Ж?ре алман, ?ке, той-тойлап,
?зірге, ?ке-ау, аман бол,
«Жол болсын» айт, о?имын.
О?ы?анда кім болам?
Заманыма ?л болам.
Желегімен желпіген,
Же?ешетай-ау, жылама,
Т?лымша?ы селтиген —
?арындасым Н?рбала,
Балада сендей бола ма,
Са?ынба, с?улем, келемін.
Айналып сені с?йемін,
Аман бол деші а?а?а…
Же?еше?, ?ар?ам, ?арайды,
Шашы?ды шашпай тарайды.
О?имын, кетем ?ала?а.
О?ы?анда кім болам?
Дейсі?дер ме к?н болам?
Мен сендерге тіл болам.
?арта б?йрат, ?ос ?олат,
??мса?ызды ??мым-ай.
Тауым, с?ттей суы?-ай,
Сылдарлай т?р ?зірше,
Ойланармын ?лімше,
За?ы за??ар заманым,
Беті-?ол са?ан жу?ызбас;
?ояны ?ойдай а? ?зек,
К?галы к?лдей к?к ?зек —
К?белек сенде ?у?ызбас;
?ой-серкеш, ?олхат о?ытып,
?оралы ?ойды ?о?итып,
Желілеп жыл?ы жи?ызбас;
Есім кірді, есейдім,
Ендей алман еліме,
Бекер ж?рмен белімде.
Батпа?ында ойнап к?міс к?л,
Балшы?ым т?йе ??й?ызбас;
?ол-ая?ым босанып,
Д?уірледі д?уірім,
Білімді ?уа бет алмай,
Басыла алмас ?уірім.
Алып ?шад к??ілім,
?згеленді ?мірім,
Ж?лып ?шад ж?регім,
Телегейленді тілегім,
Т?ны?ында ойнатып,
Т?бегім шыбы? ?и?ызбас,
Аман бол, мекен, аттандым,
Аттан?ан?а шаттандьм.
?аба?ыма ?арамай,
?алайша ?ала сый?ызбас.
К?тгы ?оныс ?ош-есен!
?мтылдым ерте, о?имын.
О?ы?анда кім болам?
К?ркіреп жауар к?н болам.
?араша аулым шошай?ан,
К?шесін ?ашан сол сайдан?
Жо?шылы? пен жал?аулы?
Кешірер ме екен сол сайтан?
Бекемге байлап белімді,
Айналам о??а осы айдан.
Тары??ан ?лем табына
?олымды ?оса шошайтам.
Осы бетпен, ниетпен,
Ауыл?а ?зір ?ош айтам.
Аман бол ауыл, о?имын.
О?ы?анда кім болам?
Ауылыма ай, к?н болам.
 
1925

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно