Ілияс Жанс?гіров.

?ншіскачать книгу бесплатно

?нші

 
Ар?ынмын, атым ?сет арында?ан,
Арындап ?н сала ма дарыма?ан?
Аспанны? аясында ?н шал?ыт?ан,
Б?лб?лмын, даусы к?кте дамылда?ан.
К?мекей к?к ?апысын ?нмен ашса,
Т?гіліп меруерт, маржан сауылда?ан.
Т?лпармын, топтан оз?ан, тосыр?аман,
Шаршы топ, шаршы ерім жо? шабылма?ан.
Жор?амын, ж?рттан оз?ан, жортарманмын,
Майдамын, майда желіс мамырла?ан.
Ж?ртымны? аса топыр жиынында
Б?гінгі ?н адыра ?алсын салынба?ан!..
Тауы?пын, тары тердім Найман шалдан,
Найман ел – айы ту?ан ма?дайшадан.
?йректей, ?аздай ?ал?ып ж?рмін ж?зіп,
К?л елде, к?п ж?ртымда ?ыдыр шал?ан.
Ертіс, Сыр, Есіл, Іле ?зендерім,
Тау ?тпес Тарба?атай, Тянь-шаньнан.
Ми дала, ме?іреу ш?л, к?міс к?лдер,
Мекенім, ертеде елім ірге жай?ан.
??м-?ыстау, ?лке к?ктеу, ?зен к?зеу,
Жайлауым – жалпа? дала ?арлы таудан.
Жел?абыз, сол ортаны? заржа?ымын,
Тол?ытып то?сан буна? ?нге сал?ан.
Ас?а? ?н аспан?а ?рлеп, ас?ар тербеп,
К??іренткен cap даланы, к?ндер жал?ан!
?н??мар ?леуметім анталап т?р,
Сайра тіл, а?ыра ?нім, «Інжу-маржан».
?н салса? ?зімдей сал а?ыратып,
Жайлантып, ?о?ырлатып, жамыратып.
А??удай аспанда?ы ?нді ?рлетіп,
?ондырып ?о?ыр ?аздай мамырлатып.
Боздатып саулы інгендей к??ірентіп,
Н?сердей н?пір т?ккен жауындатып,
?азандай ?арсы со??ан дауылдатып,
?амыстай дауыл жы??ан сауылдатып.
Со?тырып ай астынан алтын к?рек,
?а?тырып, б?р?а?татып, ?а?ылдатып;
Ж?йткітіп, сонарлатып, саяттатып,
?ыранды ?ыр жонында ша??ылдатып;
Ж?гіртіп, ж?рдектетіп, жор?алатып,
А??ытып, а??ылдатып, а?ындатып;
?аусырып ?а?ып, т?йіп, т?гіп ?нді,
?айырып, ?алтылдатып, ?алтыратып.
?н салса? ?сеттей сал ?семдетіп,
?оздырып делебені д?серлетіп.
Шыр?атып, шы?андатып, шалы?татып,
Шапшытып, ш?мектетіп, н?серлетіп.
Талдырып, талы?сытып, тамылжытып,
Ор?ытып, ора?ытып, баса ?рлетіп.
Сам?атып, са??ылдатып, cap желгізіп,
?рынтып, ?ршелентіп, б?се?детіп.
Серпілтіп, сума?датып, сексен ыр?ап,
?ыры? ?ырпып, то?сан тол?ап, бес ?рлетіп.
?ар?ынды ?н – ?ан ?айнатып, ж?рек ж?лып,
Жан жалмап, к??іл тербеп, ?серлетіп.
С?йе бер, сілекейін секерлетіп.
Сарайым – сабам ??ям пісіп-пісіп,
?ойдырман ?н ?ымызын ой кернетіп.
С?з жа?быр, даусым дауыл, ?нім ескек,
Ойна?тап басылайын аз желдетіп!
 

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно