Ілияс Жанс?гіров.

К?ші-?онскачать книгу бесплатно

К?ші-?он

 
Буалдыр б?лт ыдырап,
С??гілі су сылдырап,
Сабыл?ан сабыр кепкенде;.
Б?ртіп б?та б?рленіп,
Т?лдеп т?лік т?рленіп,
К?герші г?л т?ккенде
Ел ?ыстаудан к?шеді.
Аспанды танда? та? с?гіп,
?ыр?а ?ызыл н?р т?гіп,
Т?н т?негі кеткенде;
?ойшылары ?обырап,
?ой-?озысы ма?ырап,
Ауыл да?-д?? еткенде
?й байлауын шешеді.
Тепкішегі ?имылдап,
Жеткіншегі жымы?дап,
Та?ым?а тай жеткенде;
Келіншегі керіліп,
Еріншегі ерініп,
Ренжіп маза кеткенде
Ауыздары айран ішеді.
?йді? бауы шешіліп,
К?ш ж?нелді кешігіп,
Кешегі ел к?ше кеткенде;
?опар?ан ?уып к?мдарды,
??лат?ан жуып шы?дарды,
?зені к?рілдеткенде
К?ш к?сіле ?теді.
Шудалы ш?п ш?йкелей,
Б?лтты айдай, т?телей,
Жібек жел дірілдеткенде;
Желдірте жедел жетелей,
Тараудан то?сан т?телей,
?лы ?ткелден ?ткенде:
Ж?н осылай деседі.
Б?лттай к?ш ж??кіліп,
Асауды малшы м??кітіп,
Д??есті д?бірлеткенде;
Жамырап жастар ?ысылмай,
?ылымсып ?ызы ?ымтынбай,
?аба?ын к?лімдеткенде;
Жар жанаспай не етеді!
Са?ана?ы салдырлап,
Са?алдысы самбырлап,
К?шті? к?йін шерткенде;
Сары ?зын к?н сарылып,
Адас?ан ит ?а??ырып,
?лы жол ?зап кеткенде.
К?ш ?она?а жетеді.
Жадырап жапан, жаз маздап,
Жарлауыттан ?аз-?аздап,
Жамырасып жеткенде;
К?н астында алыстан
Басшы барлап шаныш?ан,
К?ріне к?зі жеткенге
Найза ?ылт-?ылт етеді.
 
1925

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно