Ілияс Жанс?гіров.

Жайлаускачать книгу бесплатно

Жайлау

 
К?к кілем ?атипадай жасыл жайлау,
?аз-?атар ауыл арты желі байлау.
Жайлауды? жаз мезгілін елестетіп,
Ма?танша? мінезім бар ж?рт?а ай?айлау.
Айы алтын, к?к жайлауды? к?ні к?міс.
А? тасы б?ла?ыны? маржан, к?ріш.
Етегін шал?ын шалып, жел шай?аса,
Бейне той секілденер жас?а ж?ріс.
??лын, тай кісінесіп ші?гір-ші?гір,
Тас б?ла? жайлау ма?гар ?а?ып сылдыр.
Тырайып к?к жотада ?ой шетінде,
Мастан?ан ?аты? ішіп ?ойшы ??р?ыр.
?ара?ай ?алы? отыр ?арсы бетте,
?арашы ?алиман мен Бейсембекке:
Те?селіп, тебісіп т?р алтыба?ан
Байлап ап отын жібін ?лпеншекке.
Айнал?ан аспанында ал?ыр б?ркіт,
?атындар к?рпілдетіп піскен іркіт.
?уені анда-санда б?лты торлап,
Жайлауды шомылдырар ж?пар б?ркіп.
Сапырып б?йбіше отыр сары ?ымыз,
Бай отыр жалшы ж?мсап, с?зі ны?ыз.
?зекте м?рын жарып, мастандырар,
?ой ?зген та??урайдан а??ан уыз.
??ілген ?ыз, келіншек б?лдіргенге,
?у?ыл м?з тебеде елді к?лдіргенге.
Жапар таз ?ой, ?озыны жамыратгы,
?уей боп б?лдіргенде бір ж?ргенде.
?й басы ??рт ?айнат?ан, ?ре жайып,
К?нделеп бие сау?ан келін, зайып.
Дауылда жел ?апсыр?ан ар?аны жо?,
Кедейді? ?ауешегі т?р ?исайып.
І?ірде жыл?ы жи?ан жыл?ышылар,
Сызылтып к??іл тербеп ?нге шыр?ар.
?н тол?ап бойжеткенді ?ыбылжытса,
К?рсініп к?зден кекіл кейін сипар.
?ысыра? ?йірленген б?рте бурыл,
Сая?сып шет жайылып емес жуыр.
?айнат?ан ?азан т?спей, та? білінсе,
Азанды сы?а? ?ылар таста суыр.
Алады т?нгі ?й?ыны к?ндіз с?ске,
С?скеде сары ?ымыз т?сер б?ске:
Манаурап г?л тол?ыт?ан самал ж?тып,
А? с?лу ірге жа?та тігіп кесте…
 

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно