Ілияс Жанс?гіров.

?ырманскачать книгу бесплатно

?ырман

 
?ылмы?дап ?ыр?а с?лу к?н,
?ызуы ?ыздай жайнады.
С?лемдесіп с?улемен
Су сума?дап ойнады.
Салалы талдар салбырап,
Сайда самал еседі.
?ара?ай к?кке маужырап,
Б?лт керуендей к?шеді.
Алатау беті ш?п-ш?бар,
Шыр?ана?, д?лей бадалды,
Алатау бауыры егіндік —
Б?р?ырат?ан сабанды.
Т?скейде б?ла? сылдырап,
Оятады дала?ды;
Т?бе?де тор?ай жыр жырлап,
Тербетеді маза?ды.
Естіледі жал?ыз-а?:
«?к! ш?у!» – Беке? сарыны.
Бес сиыр ?оста, жал?ыз ат,
Бекен айдайд тарыны.
К?кшола?ты ?а?палап
?ара п?шы? баласы;
?араша ?йде ?ап жамап
Отыр оны? анасы.
Ді?гекті сиыр айналса
Ба?айлары сыртылдап,
?ызыл маржан жайнаса,
М?з ?ырманда жылтылдап.
М?ртынан к?ліп Бекеміз,
К?ле?келеп б?та?а.
?ожала? ?олды ?оялы
Ыш?ырда?ы шыта?а.
?ос айда?ан баланы?
??ры?шасы та?ымда;
Бекем ?а?ып шытасып,
«Сусын!» дейді ?атын?а.
Жама?ан ?абын до?арып,
Басады Балдан ж?гіре,
Мелшиген мес ш?балып,
Жетеді жы?ыла-с?ріне.
Саптыая? ?ал?ан саламда,
?о?ым?а к?же сынысып,
Топанды к?же ж?т?анда
К?реден шы?ып тер шып-шып;
Сусын ж?тып, ?ырманды
Жа?алап ?айта шешеді.
?ырмандап ?айта шешеді.
?ырмандап ?ыдыр ди?анды,
Ди?аншы ?ызыл к?шеді.
 
1924

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно