Ілияс Жанс?гіров.

Гималайскачать книгу бесплатно

Гималай

С?ра?
 
А?шалап басын ?ар к?міп,
Аспанны? т?сін арда еміп,
Анасындай алтын к?н,
Сел жіберіп бір жауып,
Жел жіберіп бір желпіп,
Ауы?-ауы? ??ша?тап,
?лсін-?лсін н?р сеуіп,
Есейген ас?ар Гималай…
Сол к?ннен н?р ала алмай,
Басы м?нар, бауры тар…
Гималай ас?ар неге олай?
Буыр?анып, б?рсанып,
Б?лттанып, ??рсанып,
Бірде жылы, н?рланып,
Бірде ашулы, томасарып,
Бірде тор?ын ж?мсарып,
К?к ?йрілген анадай…
Сол анадан с?т алмай,
К?зі со?ыр, к??ілі тас,
Гималай ас?ар неге олай?
Ыр?алып, тулап, тербеліп,
Тербетсе ас?ар к??іреніп,
Жазы?та аттай жарысып,
Иы?та жіптей к?рмеліп,
Тауды б?зып, тасты айдап,
Сылдыр-сылдыр с?з с?йлеп,
?зендер сал?ан неге ай?ай?
Сол судан сыр ала алмай
?аба?ы ??з, м?рны м?з,
Гималай ас?ар неге олай?
Жемісі жерде м?уелеп
Терегі к?кке ?уелеп,
Та?ысы таста ойнаса,
?ырдан ?ыран ?уелеп,
Андыздап ара бал сорып,
Шешегін шымшып к?белек.
??нда?ы ну, ?ара?ай
Сол с?улетке оранбай.
Борбайы борша, арша ар?а,
Гималай ас?ар неге олай?
Б?лт тамшылап, ?амшылап
Б?р?а?татып к?н шы?ад.
Сол б?р?а?ты? астында
?инал?ан бір ?н шы?ад.
?иналад та, к??іренед.
Ас?ар ?лде т?ншы?ад,
Бас?ан оны ?ай к?дай?
Т?сті ме екен найза?ай?
Жатыр ма екен жау жайлап?
Гималай ас?ар неге олай?
 
Жaуап
 
Гималай – к?кті? кіндігі.
Гималай – жерді? т?ндігі.
М?з туырлы?, ?ар ?зік,
Т?рілмеген бір к?ні.
?ал?ан ??сы басында —
Сауыс?аны, ??з?ыны.
Ол ??ла?ан ??ландай.
К?шігім, ?ор?ау, ??майдай
Жемтігіне жабыс?ан.
Гималай сорлы, cop ма?дай.
К?нін к?міп, батыр?ан,
?зенін тас ?атыр?ан.
??зын, м?зын ше?гелдеп,
Тегеурінін батыр?ан.
Апшысын аяз ?уырып,
?а?алса ?ан ?а?ыр?ан.
Бар бір бас?ан т?мандай.
Сол т?маннан шы?а алмай,
Ж?регі жара, к?зі к?л
Гималай сорлы, cop ма?дай.
Жерін жайлап, у ?ыл?ан,
Ерін ?анап, ??л ?ыл?ан,
Елін талап, е?бегін
Жалмап, теуіп, ж?н ?ыл?ан,
??лды? жанын ??м ?ыл?ан,
??лды? ?анын ?ыл?ы?ан,
Бар бір з?рлі жыландай…
Сол жыланнан жылжымай,
?аба?ы жабы?, ?аны ары?
Гималай сорлы, cop ма?дай.
То? ?арыны басыл?ан,
Аш ?арыны ашын?ан.
Т?ман ?дет, ?ар с?лде
Арылма?ан басынан.
??л?анасы ??л жайлап
?асырдан шіріп сасы?ан,
Дертке дене тол?андай…
Сол бір дертке ем ?онбай,
Жаны жара, т?ні ауру
Гималай сорлы, cop ма?дай.
Тауды, тасты ?ашатып,
Ойды, ?ырды жасатып,
Ойбай! – десе тас атып,
?ойдым десе босатып,
Жалынса табан жалатып,
?арысса ?ан асатып,
Бар ??лдан?ан зор ??дай…
Сол ??дайдан ??тылмай
Заманы доза?, ?анды азап,
Гималай сорлы, cop ма?дай.
Батыста ?ауырт бір ?ол бар,
?ол алдында бір ту бар,
Ту жазуы «Коминтерн»
Шы?ыста ?алы? бір ??л бар,
??л аузында бір шу бар,
Шуды? туы «Коминтерн».
Сол туды шу ?ол?а алмай,
Тау тол?анбай, ?оз?алмай
Дерт жыланнан, т?маннан
Айы?а алмас Гималай!
Гималайда ?уат бар,
?оз?алды оны ??рау?а.
Гималайда ?лы от бар,
Таянып т?р, т?тау?а.
Гималайда улы о? бар,
??л атады ??дай?а.
Болса болар, бол?андай…
К?ксеп к?н мен к?к орай,
Дейтіндерге неге олай?
Айтар сонда Гималай!
 
1929

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно