Juhan Liiv.

K?kim?e k?guскачать книгу бесплатно

K?kim?e k?gu

Ta oli Palupera k?la vanakarjane, aga hoidis h?? s?na ja saiap?tsi eest ka sigu ja kitsi, ehk nendest k?ll s?nagi tema kaubas ei seisnud. Siga ja kits on aga loomad, keda iga aus vanakarjane h?biks peab nimetada, veel v?hem oma karja sekka vastu v?tta. Tema aga arvas teisiti. Esiteks olivad habemikud kitsed n?nda naljakad, et nad poisi tihti naerma tegivad, ja sigade hoidmise eest, seda teadis ta, anti talle s?gisel ?hest kui teisest talust seasaba palgaks, t?kk kamarat veel k?ljes, ja see on harilikult siguri jagu.

P??le selle oskas ta pasunaid teha, sikusarvi kaapida ja tina suupidemeks otsa valada, mille l?bi sarv palju heledama h??le sai. ?itsipoisid tarvitasivad m?lemaid tema vabrikust, sikusarvi ja pasunaid; tema ise aga puhus neid meistri viisil, k?ll k?mneid lugusid m?lemate p??l l??es: kuuldus nagu oleks h?beterakesi k?litud, nii nad helisesivad, v?i nagu oleks k?ramuna veeretatud – ei saa ?telda, kuda see kuuldus.

See k?ik aga ei olnud veel mitte midagi. Kui koer karjas kirpa otsis, siga p?hku kandis, harak ?le karja lendas ehk h?rg sarvedega m?tast l?hkus, siis teadis ta igal niisugusel korral isesugust ilma ette kuulutada: kas vihma, m?ristamist, palavat, ehk, mis veel pahem – et ta t?na peksa saab.

See on, kui ta musta pullikese heinamaale laseb ehk nii.

Aga ka sellega ei ole veel k?ik ?teldud, mis ta oli ja oskas. N?ituseks keeras ta kodu naeste vokkidele hambaid, jootis kard tikutoosisid tinaga kinni, niisama h?sti kui Juut, ja parandas rikkil?inud lukkusid, et kui p?ris uued v?lja n?givad. Kord tegi ta koguni terve tuuleveske karjamaale ?les, mida aga Peebu pere sulane saapaninaga ?mber l?i. Ja veel laulda ja trallitada – noh, seda ?ra mitte k?nelegi!

Siiski ei olnud k?igi nende arutute kunstide oskaja vanem kui viisteistk?mmend aastat.

Kes ta siis ?ige oli?

K?kim?e k?gu oli.

Noh, ristimisel anti ka temalegi ikka oma nimi, nagu muudele, ja tema oma oli Hans – Hans Remmelgas nimelt; nimi nagu saksa poisil kohe. Aga keegi teda selle nimega ei nimetanud, isegi k?lakoolis mitte. V?ljaarvatud s??l ?ksi need korrad, kui reedi ?htul laste p?evi ?leskirjutati ja tedagi nimepidi raamatust h?igati: “Hans Remmelgas!” “Siin!” h?ikas Hans nii k?vasti kui v?is, r??mus, et tema see Hans Remmelgas oli. K?las aga oli k?ll inimesi, kes talle muud nime ei teadnud anda, ega ka tundnud, kui ainult K?kim?e k?gu.

Miks siis just K?kim?e k?gu?

Muu k?gu, ehk veel koguni muu m?e k?gu ei oleks ta mitte kudagi v?inud olla. Ei mitte m?tetki. Ta oli valla vaestek?la laps, ja selle k?la nimi oli K?kim?gi. Ka nimetati teda veel K?kim?e k?la, aga et see nimi natukene raske oli ?telda, ?teldi ainult K?kik?la – mine v?ta kinni miksp?rast K?kik?la! Vahest sellest, et k?lakene liivaseljandiku p??le oli ehitatud, mis nii moodi paistis nagu pikergune k?kk – jahu– ja vere-k?kk, mida Mihklip?eva ajal tehtakse. Aga kas k?la sellep?rast ehk muup?rast seda nime kannab, seda ei tea ?ieti mitte keegi.

On ?ks vana nurjatu maakoht soo sees, kus huntgi ei taha elada, ja k?larahvas olivad vallasandid, verivaesed inimesed, ja ?hele niisugusele kohale on iga nimi h?? k?ll. Muistene m?isaopmann, ?ks k?hna, v?ga pika kaelaga mees, keda vallas hernesarikaks kutsuti, oli ta sinna ehitada lasknud – n?nda kogemata. Kui ta k?est kohtumees korra k?sinud, miks ta ?tikesed just sinna m?ekese otsa ehitada lasknud ja mitte mujale, kratsinud ta k?rvatagust ja ?telnud:

“Tont teab, miksp?rast just sinna!”

Niisugused on need talupojad. Isegi siis ka, kui nad ju opmannid on.

S??lt k?lakesest oli n??d Palupera k?la lojuste-karjane, see on, vanakarjane, K?kim?e k?gu. K?gu sellep?rast, et ta alal?pmata tralli l?i, oli p?ev, mis tahes, ehk tund, mis tahes.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно