Juhan Liiv.

Igap?evane luguскачать книгу бесплатно

IGAP?EVANE LUGU

K?ik jutud algavad sellega peale, et kuskil midagi ise?ralist s?nnib, et kuskil midagi saab s?ndima v?i et kuskil midagi on s?ndinud, millest ise?ralised asjad j?rele on j??nud.

Selles jutus siin ei ole midagi ise?ralist; sellel ei ole muust jutustada kui ainult vaesest Punasoo Marist.

Ja ?he Punasoo Mari elus ei ole t?esti midagi ise?ralikku ette tulnud, ei alguses ega l?pus. Kuidas ta elas ja oli, n?nda on palju teisi ka elanud. Need ristikesed, mis kirikaeda katavad, ?hed t?na pandud, teised k?dunenud, kolmandad poolk?llakil, neljandad p?ris maha langenud – need k?ik r??givad Maridest, kes kord on s?ndinud, elanud ja surnud nagu Punasoo Marigi.

Kui ta poole aastane oli, suri ta ema ?ra, ja kui ta roomates ukse pealt kukkus ja otsaesise ?ra l?i, v?ttis teda karjase naine kasvatada, kus ta niikaua p?randal kasukat?ki sees istus, kuni k?ima hakkas.

Isa oli ju enne ta s?ndimist surnud.

Kui ta k?la sead ?ra oli hoidnud ja veel aastat kuus kasvanud, oli tal suur ?nn: ta sai taluperenaiseks. Kus k?las perenaised riide «kruuti» otsisid, seal v?eti seda Punasoo Marilt, kus perenaised t?drukutele eeskuju juhatasid, seal nimetasid nad Marit, ja kus kord j?ukaks ja ?nnelikuks loodeti saada, seal sooviti Punasoo Mari sugune olla, ja kus sant veel kesk?? ajal ulualust leidis, see oli Punasoo.

Punasoo oli talu nimi.

Kui Mari mees ?ra suri, oli tal viis poega. K?ige vanem trallitas karjas, k?ige noorem h?llis.

Vahemised kisendasid veel k?ik, tihti ?hekorraga.

Mari l?ikas ?hele leiba, pani teisel jalgu kinni, seadis kolmandale pudip?lle ette, m??tis sulastele viljaseemet v?lja, muretses, et krediitkassa v?lg iga aasta tasa sai, ehk k?ll mees viimse rublani esimese sissemaksu ajal koha eest v?lja oli andnud.

M?nikord ?teldi ka, Mari olla lastele kuri. Mine katsu enne poeglastega valmis saada, katsu siis ja ?tle. Pealegi, kui neid viis t?kki on. Siin kinga pael vibup?ssile pandud, seal vokin??rid puuhobusele ohelikuks l?igatud, kaalikas k?idud v?i sauna katus sisse tallatud. Kuhu vaatad, sinna v?mmi vaja.

Aga Mari kasvatas pojad ?les, ja et aeg niisugune oli, mil kroonuteenistusest igaviisi vabastada lubati, pani Mari ?he peremeheks, teise peremehe abiks, kolmanda r?ugepanijaks, neljanda kellelegi kasupojaks ja viienda koolmeistriks.

K?ik j?id talle «enesele» ja ta ei tarvitanud kellegi abi selle juures, nagu ta enne nende kasvatuse ajal kellelegi nende peale ei kaevanud.

Pojad sirgusid ?les kuusena, ema j?i allapoole k?veraks. Ema ei n?udnud nende k?est isesugust t?nu, poegadel ei tulnud meelde seda pakkuda. Ema andis veel kotikesi ja sekikesi tagantj?rele, kui pojad ju ise enese peremehed olid. Ei ta ?telnud kellelegi: Maksa ?ra!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно