Juhan Liiv.

?he kirjaniku p?evaraamatust ja teisi lugusidскачать книгу бесплатно

Hotell Hommikumaa.
P?ev hiljem.

Koosolek oli v?ga t?htis. H?rra esimees astus k?netooli. "Austatud pikad, keskmised ja parassabad! N??d ?kskord saab meie asi v?idule ja «ja» kirjutamine kindlaks. Ninglased on laimajad, valetajad, k?lvatumad ega tea midagi. Meie teadusemeeste komisjon on n??d «ja» ja «ning» ?le uurimise t?? l?petanud ja n?itab kolme v?ga t?htsa p?hjusega, et «ja» pool elu?igus on. Need p?hjused, mis pimedalegi silma paistavad, on j?rgmised:

1) ja on ?igem kui ning; 2) ja on nimelt ?igem kui ning ja 3) ja on nimelt ja igapidi ?igem kui ning."

– ?igus, esimees elagu! h??dsin mina ja minu j?rele terve koosolek, ja v?it oli meie.

EGA'S MA NALJA S?BER OLE

Kellelgi ei ole meel nii mesine, kui minukesel t?na. Heldekene, miks ei peaks ta olema, kuna ma t?htsate leiduste leidjaid olen leidnud, kes omalt poolt j?lle seda on leidnud, millest Ben Akiba arvatagi ei teadnud, kui ta t?evastase ?tluse tegi, et «midagi p?ikese all uudis» ei ole. ?ra sa keeruliste p??dega ilmalapsi usugi, mis nemad k?ik v?ivad! Leidus, millest t?na r??gin, on t?htsam kui k?ik teised ja t?otab keelisklemisele ja meelisklemisele niisama tugevaks edendajaks t?usta nagu leierkasti ?lesleidmine muusikakunstile – ju selle vist ikka Edison v?lja m?tles? Asi on nimelt s?herdune: Meie austatud inimesed oleme ?ra tunnud, et s?nade paljus kirjaniku k?ige tarvilisem n?ue on, millega iga lihtlabast m?tet veel kes teab kui keeruliseks v?ib teha, nagu ka iga ?ksikut s?na ?ige imelikuks k?mbitsejaks keeletargutada. Sellega on kaks kasu korraga k?es: m?tte peitmine ja keele painutamine, mis veel kes teab mis tarvis h?? v?ib olla. M?lemaid armastab rahvas n?nda, et ?ra k?nele! Esimese juures on tal m?nus rehkendada, teine paneb h?lbul harjunud keele turnima ja ega see halb ole. Kui n??d keegi n?iteks ajalehele s?numi tahab kirjutada, et eile m?ristas ja v?lk maja p?lema l?i, siis tuleb seda uue viisi j?rele n?nda teha: Sel p?eval, mis enne t?nast p?eva igaveseks ajaks ajameresse v?lksas ja enam iialgi tagasi ei tule, oli looduse n?item?ng m?ristamine ja taevatuli lendas ?hust l?bi ja s??tas maja p?lema. Kas ilusamat kunsti veel keegi maa p??l on leidnud? Teine n?ide. Kui keegi tahab ?telda, et laps tarvitab ?ppimise j?rele puhkamist, siis peab see n?nda k?ima: Laps tarvitab m?tlemise v?imendite v?sinuks h??rumise j?rele puhkamise v?imendisi. – See p?geneja ei m?elnud tasumise p??le, tuleks nii ?telda: See p?genik ei m?elnud tasu p??le. – Siin on p??le keele h??duse ka veel see suurem h??dus, et s?nale teine m?te saab. Ja miks ei v?i mitte p?genik ?telda, kui lapselik ?telda v?ib? P?geneja v?ib ju ka omaduse-s?na olla. Miks ei? V?tke siis k?ik, kes iial midagi kirjutada tahate, see uus viis omaks ja kui siiski veel kirjandus tagurpidi ei hakka minema, siis – ei ole see v?hemalt mitte enam teie s??!

KODAVEREST

Ilmad – n?nda algavad k?ik kirjad ja s?numid – on n??d ?le?ldse vesised, just nagu see materjal paraku, millest kihelkonna-kirjad s?nnivad.

Jaa, aga lugeja tahab nimelt teada, missugused ilmad Kodaveres on, millal Jaani talus kevad tuli, millal Mihkli talus s?gis algas, ja muid niisuguseid t?htsaid asju. Ei siis muud kui algan minagi ilmadega p??le. Igast vallast oma p?ua v?i vihma s?num, igas talus oma ilmaseisu teataja jaam ja asi on nii korras, et Ameerika kade olgu. Oh te ilmad, oh te ilmakesed k?ll! Ma kardan, ma saan koguni vaimustatud, kui selle p??le hakkan m?tlema, kuidas ilmak?ne veel ?lem on kui silmak?ne. Kui taeva Isa inimestele ?ht igavuse vahendit ja jutul?nga j?tkajat tahtis kinkida, silda teha, mis mitte ?ksi silmast s?dame, vaid ka ?le iga tee ja vee aitaks, inimesi liia m?tlemise eest hoiaks, ajalehtedele ja s?numisaatjatele materjali annaks, siis l?i ta ilmak?ne k?simised ja kostmised, nagu: – Ah kui ilus ilm t?na on! – T?na on ilus ilm. – Ilus ilm on t?na. – Aga mis kena ilm. – Kolmatk?mmend, ilm on ilus! – Jaa, ilm on ilus, kena, meelitav, tulevad vastused, milles iial loogikapuudust ei ole.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3