Juhan Liiv.

Esimesed kirjaniku tundmusedскачать книгу бесплатно

Esimesed kirjaniku tundmused

Trrrr! … Viimse poogna viimse lehek?lje viimse rea alla lendas r?gisedes paks tindijoon. Valmis! ?tles sulg. See oli h?iskamine, v?ljakannatatud h?dade l?pu-h?mn – oli, nagu oleks kindral oma v?ega praegu vaenlase linnav?rava lahti murdnud, tuhandekordne hurraa l?bi ?hu helisenud, keegi luupainaja alt lahti saades ?ganud, m?rsja aasta ootamise j?rel peiu rinnale langenud, nagu oleks tuhat suurt?kki lahti lastud – k?ik need h??led olid segamini koos ja siiski ei olnud see muud midagi kui kirjutussule r?gisev trrrr! Valmis! h??dis sulg nagu s?japasun vapruse, viha ja h?iskega segamini – valmis!

Mis teie arvate? Aastad m?tte juures pead murtud, kuud kibedasti kirjutatud, n?dalad uneta oldud, p?evad s??mata ja tunnid paberossita m??da saadetud ja n??d kuulutab sulg selle suure s?numi: Valmis!

Aasta pead murtud ja kuidas murtud, paraku?

Kas olete n?inud, kuidas hobustega harjumata noor inimene peru hobuse selga istub? T?mbab ?ht, t?mbab teist oheliku haru, aga kes t?mbab, on hobune, keda t?mmatakse, – noorh?rra ise! Mitte ratsutaja, vaid ratsu tahtmine s?nnib. S?it l?heb sinna, kuhu jumal aitab. Kui hobune tahab, v?ib noorh?rra eluga koju saada, minup?rast tervete kontidegagi. Siiski aga on kardetav ikka k?llalt peru hobusega v?lja s?ita, pealegi siis, kui seda p?hap?eva-ratsanik teeb. Harilikult on aga perud hobused just need k?ige ilusamad ja neid leitakse – kogemata. Suurem h?da muudkui sellele, keda m?te s?idutama hakkab. Ilus m?te on peru hobune – ?ige t?si! Tuleb kogemata ja lugu l?heb kirjuks, kui s?iduhimu suur ja s?itja s?da s?di, aga loogika-valjastega veel h?sti ei oska ?mber k?ia. Tunnete seda lugu, kus Pegasus noore luuletaja seljast maha viskab ja hirnudes edasi kihutab? K?llalt. Noh, arvake ise, mis niisugune s?it aasta l?bi peaajule maksma tuleb ja teie saate selle endise aja doktoriga ?hes h??dma, et m?tlemine kanade p?ralt raske olla.

Usun, s?ber!

K?ik need suured asjad ?ldse ja v?ikesed veel ise?ranis v?ivad noore kirjaniku k?ll m?tlema panna. Ei viska sind m?te ?nnekorral mitte kraavi, ei taba tema sind, vaid sina viimaks teda mis su t??st viimaks ?ige tuleb? Ei, tuhat, mis tuleb? Kes seda k?sib? V?i kesse teab, mis kunagi millestki tuleb, t?na, homme, tunahomme v?i tuna-aasta. Kuule n??d! Kirjuta minup?rast vagunit?is raamatuid – kirjuta aga – ega see sinu s?? ei ole, kui nad tr?kitud ei saa. Millest siis veel midagi peab tulema, kui t??st ei tule? Ei loe su raamatuid keegi – kirjuta neid enesele s?dame kosutuseks.

Aga see sule s?di h?iskamine,? Jaa, vaadake, on koguni iseasi. Misp?rast sulg h?iskas? Sulg teadis, mis ta l?petas. Sulg ehitas p?ramiidi. Ei v?inud vaarao see ja see r??msam olla, kui ta neljak?mne aasta ehitus viimse tipukivi sai, kui mina, kui ma viimse joone t?mbasin.

Ja n??d – tr?kkijad?

Oh tr?kkijad!

See ohkamine on n??dne, seda pean ma ?tlema. Sel korral ei tundnud s?da muud kui aina r??mu, rind oli juubelikoda.

Joon oli siis juba viimse lehek?lje peal all, see t?hendab: t?? oli valmis.

Ma ei oska ?telda, missuguse tundmusega – enese meelest olin ma juba kuulus kirjanik seadsin ma valmis saanud k?sikirja raamatuks kokku ja ajasin palitu selga – teate ise, misp?rast.

Mu talitaja naisterahvas, vana krimpsunud n?oga lahke vanake, punane p?ll ees ja suureruuduline r?tt peas, tuli sel silmapilgul tuppa, vaatas s??gilauale– minu otsa ja raputas pead. Nagu ennegi, nii oli ka t?na toit pea puutumata. Mis aga enam t?hendas, paberossidest, mis hea vanake kolme p?eva eest ainult ?he p?eva tarvis toonud, oli suurem osa alles. Ta oleks heameelega k?nelema hakanud, et maitsev supp ja pruun praad k?lmaks l?inud, oleks k?sinud, kas see Miili, Maali v?i Mathilde s?? on – k?igile neile on sonettisid tehtud ja vanake oskab lugeda aga ta teadis, et siis ta palk ?ra v?etakse, nagu ju mitme n?dala eest meie vahel maha oli tehtud.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно