Jakob M?ndmets.

K?laскачать книгу бесплатно

K?LA

J??tmaadelt leitud ahervaremete najal ruttavad nad kinnitama, et k?la juba enne katkuaega on rajatud. Kuid see on paljas arvamine, sest t?eolude teadmine ei ulatu m?lestustest kaugemale.

M?lestused ulatuvad vahest kolm p?lve tagasi.

Suurest teest k?rvale kaldudes j?uad alles p?eva veeru ajaks k?lasse. Mida kauem k?latee sind viib, seda enam tunned, kuidas suurest ilmast ?ra eksid ja ikka kaugemale ja kaugemale omap?rasesse ?mbrusesse satud, millel v?lise ilmaga mingit ?hist pole.

Suur maantee oli sirge, k?is laia valge v??na ?le lageda n?mme. Siin ja seal t?stis tuul sellel valendaval j?epinnal tolmupilvi. Vankril tukkujast k?lanaisest ajas l?ikiv neljahobuset?ld m??da ja alles siis t?stis r?ndaja juudi v?sinud hobune pead, kui eemalt automobiil r??kides l?henes.

Suurel teel on neil k?igil ruumi ja selle tallamiseks jatkub iga?hel mahti.

K?latee vabaneb k?igest sellest, maanteest k?rvale p?igates. Ta l?heb kohati alandlikult, tasakesi ja v?ga ettevaatlikult liivase p?hjaga maal k?rgete kallaste vahel helekollase paelana. Sealsamas jookseb ta hebutades ?hes joones, suurte p?ramiiditaoliste kadakate taha su silmist kadudes. Aga kauaks ta ei p?si su eest peitu j??ma ja vaatab varsti j?lle uudishimulikult ts?presside tagant, nagu ikkagi kaheldes, kas sind maksab ?le?ldse k?lasse viiagi.

Sa istud kitsal vankril ja seegi liigub tasa, nagu jookseks tal p?evavarga veri soontes, kellel ilmaski asja ei ole rutata. Vankri ?ksluine login kostab nagu t??tav m?tteta lobin sulke k?rvu, mis ka siis ei vaiki, kui sa teda sugugi kuulda ei ihalda. Omal viisil oskab kitsas vanker sulle oma hoolsust n?idata, sest ta otsib viimase kui augu ?les, mis rattad aja jooksul pehme liiva sisse on s??nud.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно