Ыбырай Алтынсарин.

АУРУДАН – АЯ?АН К?ШТIРЕКскачать книгу бесплатно

АУРУДАН – АЯ?АН К?ШТIРЕК

Сейiт орам ?стiнде ж?гiрiп бара жат?анда, бiр арбалы келiп, а?даусыз со?ып кетiп, ая?ын сындырыпты. Ойбайлап жылап жат?ан баланы к?рiп шошын?аннан шешесi есiнен танып ?алыпты. М?ны к?рген со?, Сейiт жылама? т?гiл, сын?ан ая?ын орнына салып та?ып жат-?анда да дыбысын шы?армай, ?аба?ын да шытпай жатты. Сонда сыны?шы кiсi:

– Ая?ы? ауырмай ма, ?аба?ы?ды да шытпайсы?? – деп с?рады.

Сейiт шешесi шы?ып кеткен со?, демiн алып, сыны?шы?а сыбырлап айтты дейдi:

– Ауырма? т?гiл, жаным к?зiме к?рiнiп т?р, бiра? менi? жанымны? ?инал?анын к?рсе, ?жем де ?иналып, ж?демесiн деп, шыдап жатырмын, – дедi.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно