Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Tark mees taskus



скачать книгу бесплатно

TARK MEES TASKUS

?kskord oli ?ks noormees teed k?ies suure kivi ??rde maha istunud l?unat v?tma, ja kui ta k?hu sai t?itnud, sirutas ta oma v?sinud liikmed murule pikali, pead kivi vastu toetades.

Naljakad unen?od olid teda magades m?ngitanud, kus nagu ?ks madal pirisev h??leke ?htepuhku tema k?rvu oli laulnud. Aga mis veel imelikum, ka p?rast ?rkamist ei l?ppenud pirin otsa, vaid kostis edasi. H??leke n?is mehe arvates kivi seest v?i kivi alt tulevat. Mees pani kuulates k?rvalehe kivi k?lge ja kuulis n??d selgesti, et pirin kivist t?usis. Terasemalt pirinat t?hele pannes hakkas mees aegam??da ka s?nu m?rkama:

„?nnelaps! P??sta mind igavast pikast vangip?lvest! Juba seitsesada aastat kannatan n?ia v?el siin rasket piina, mis siiski mul elu ei l?peta. Sina oled suure-ristip?eva hommikul p?ikese t?usul ilmale tulnud ja sina ?ksi v?id mind vangist p??sta, kui sul head tahtmist aitamiseks juhtuks olema.“

Noormees kostis kahtlikult: „Kes teab, kas ramm tahtmisega ?hte jookseb! R??gi mulle esiteks oma viletsust pikemalt ja ?peta siis, mis ma sinu p??stmiseks pean ette v?tma ja tegema?“

Varjul h??leke ?tles: „L?ika kolme m?isa piirilt ?ks s?rmepaksune ja vaksapikkune pihlaka oks, v?ta siis paar pihut?it n?iakollaseid ja kaetisrohtu, s?tita need pihlaka okstega ?heskoos p?lema ja suitseta nendega, ?heksa korda vastup?eva kivi ?mber k?ies, kivi igalt poolt, et v?hemat paigakest suitsetamata ei j??: k?ll siis p??sevad minu vangistuse v?ravad, et ma j?lle p?ikese paistele ja tuule?hku tagasi saan. Minu t?nu sinu heategemise eest peab p?hjatu olema, sina pead minu l?bi suureks meheks t?usma.“

Mees seisis natuke aega m?ttes ja ?tles siis: „Ligemist h?das aidata on iga ristiinimese kohus; ehk ma k?ll praegu ei v?i teada, kas sina ?ks hea v?i kuri vaim oled, tahan ma sind ometigi sinu h?dakitsikust p??sta. Aga enne kui ma seda teen, pead sa mulle kindlasti t?otama, et sinu lahtip??stmisest kellelegi ristiinimesele kahju ei pea s?ndima.“ Kivi vang t?otas vandega noormehe soovimist t?ita ja t?otas teist korda oma endised lubamised p??stmise palga tasumise p?rast.

N??d l?ks mees metsa tarvilisi abipuid ja rohtusid suitsetamise tarvis otsima. ?nneks teadis ta kohta, mis sealt liig kaugel ei olnud ja kuhu kolme m?isa piirid kokku jooksid. Siiski viivitas teda tarvilike asjade otsimine teise p?eva l?unani, n?nda et ta vast natuke aega enne ?htut kivi juurde tagasi j?udis.

T?kk aega p?rast p?eva veeremist hakkas ta kivi suitsetama, k?is ?petust m??da ?heksa korda vastup?eva kivi ?mber ja kandis hoolt, et pisemat osakest kivist suitsetamata ei j??nud. Kui ta praegu ?heksandat ringi sai l?petanud, k?rgatas ?ks ?kiline pauk, kui oleks maapind ?hest ?ra p?runud, selsamal silmapilgul kerkis suur kivi ja t?usis kolme s?lla k?rguseni. ?ks v?ike mees kargas kui tuul kivi august v?lja ja pistis jooksu, et jalakannad v?lkusid. Aga ta ei olnud veel viit sammu mulgu ??rest eemale j?udnud, seal langes kivi oma vanasse pesasse tagasi, p??stjat ja p??stetut tolmu ja pr?giga kinni kattes.

Natuke aega hiljem tuli kivi alt p??stetud vang p??stja juurde tagasi, v?ttis t?nades tema kaela ?mbert kinni ja kippus tema k?tele ja jalgadele suud andma, mida aga noormees ei lasknud teha.

Hiljem istusid m?lemad kivi ??rde murule maha, kus p??stetud mehike n?nda oma eluk?iku hakkas k?nelema.

„Mina olin omal ajal v?ga kuulus tark, tegin rahvale palju head ja sain selle eest rohket maksu. Ma arstisin inimesi ja elajaid, kui neile midagi viga juhtus; n?ndasamuti ajasin ma kurjade n?idade t??d nurja, ja mis nad muule rahvale kahjuks p??dsid teha. Sellep?rast vihkasid nemad mind ja kartsid mind kui tuld, sest et mina neist igapidi kangem olin. Nad pidasid isekeskis mitmel viisil n?u, kuidas nad mind v?iksid lingutada, aga minu tarkus ajas k?ik nende ettev?tmised t?hja, nii et mulle neist iial kahju ei tulnud.

Viimaks panid nad ?heskoos hulga raha kokku, saatsid sellega ?he kavala saadiku p?hjamaale ja lasid sealt ?he kange Manatarga endale abiks tulla. See kelm v?ttis mind enam kavaluse l?bi kui v?ekaupa kinni, varastas salamahti minu abiriistad ja pani mind kivi alla vangi, kus ma nii kaua piina pidin kannatama, kuni ?nne juhtumisel ?ks mees siia tuleks, kes suureristip?eva hommikul p?ikese t?usu ajal on s?ndinud.

Seitsesada aastat olin ma asjata seda ?nnelikku silmapilku oodanud, seal tulid sina eile, v?tsid heldest s?damest minu palveid kuulda, ja said mulle p??stjaks. T?nu, l?pmata t?nu sulle heategemise eest; jah, niikaua kui minu elup?evad kestavad, tahan ma sind t?nada. Ma tahan palgata sind teenida, k?ik oma v?ge ja tarkusi sinu ?nne p?rast tarvitada, kuni ma sind nii k?rgele olen t?stnud, kui surelikul inimesel iial v?imalik on. Kui selle t?otuse sulle olen t?itnud, siis tahan ma sind endale appi kutsuda, et ma sinu abiga oma vaenlasele kurja saaksin tagasi maksta, kui kogemata ?nn teda minu silma ette peaks tooma. Sinna p?evani tahan ma inimeste silmade eest varjul seista, et vaenlased minu p??stmisest s?numeid ei saaks. Mul on n?iduse v?el v?imalik end igal kombel moondada, nagu ma ise tahan, pisukeseks v?i suureks. Et ma sulle koormat ei teeks, tahan ma end kirbuks moondada ja sinu p?ksitaskus elada. Kus sul iial minu abi ja n?u saab tarvis olema, seal astun ma p?ksitaskust ja kargan sulle k?rva taha n?u andma, mis sa pead ette v?tma ja tegema. Minu peatoiduse p?rast ei pea sul iial muret olema; ma olen seitsesada aastat kivi all eineta elanud, mis mul siis tuule?hus ja p?ikese paistel viga peaks olema? N??d tahame magama heita, homme hommiku ?hes seltsis teele minna ?nne katsuma.“

Kui vaim v?i tark – v?i kes ta muud v?is olla – n?nda jutu oli l?petanud, v?ttis noormees natuke ?htust leiba ja heitis siis puhkama. Teisel hommikul unest ?rgates seisis p?ike juba k?rgel taeva servas, aga eile?htust seltsimeest ei tulnud kuskilt n?htavale. Noormees ei teadnud une kammitsas, mis ta sest loost pidi arvama: kas eilsed juhtumised temale t?esti olid s?ndinud v?i paljas ??sine unen?gu oli olnud?

Peale hommikusuuruse v?tmist tahtis ta parajalt teele hakata minema, kui kolm teek?ijat sedasama teed tema poole tulid. Neil olid antv?rgisellide viisil riided seljas ja nahkpaunad rihmasidpidi kuklas.

Korraga tundis meie noormees kutistamist oma k?rva taga ja otsekui peenike s??se sirin tungis tema kuulmesse:

„Meelita teek?ijad jalgu puhkama ja kuula nende k?est, kuhu nad tahavad minna.“

N??d vast tuli mehele meelde, mis kaupa tema seltsimees eile temaga oli teinud, et ta p?ksikarmanis lubas elada ja temale n?uandjaks olla. Eilsed juhtumised t?usid sedaviisi arvatud unen?ost t?ekirja.

Kirbukandja astus teretades paar sammu tulijatele vastu, palus lahke s?naga neid kivi ??rde jalgu puhkama maha istuda, et kui ehk nende teek?ik ?hel haarul juhtuks minema, nad neljakesi seltsis edasi v?iksid minna. Teek?ijad antv?rgisellid jutustasid, missugune suur ?nnetus kuningalinnas m?ne p?eva eest olla juhtunud, et kuninga ainuke t?tar suplemisel j?kke ?ra uppunud. Ja ehk k?ll vesi seal kohal kogunisti s?gav ei olevat, siiski ei pea rahvale v?imalik n?ima surnukeha j?est ?les leida, n?nda et kuningat?tar kui vette ?ra sulanud n?ikse olevat.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)



скачать книгу бесплатно