Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Rohkesti tasutud heateguскачать книгу бесплатно

ROHKESTI TASUTUD HEATEGU

?ge p?ikese-palavus ?hvardas ?ikesevihma. Kiiresti p??dis seep?rast ?ks noor talumees heinamaal loogu kokku v?tta, et kuivad heinad veel enne ui ta kiire t?? l?petusel koju hakkas minema, t?usis l?una poolt juba must pilv ja tuli ruttu ligemale. Noormees kiirustas sammu, et enne vihma veel koju j?uaks.

Metsa ??res n?gi ta ?ht v??rast meest, kelle pea puuk?nnu najale oli toetatud, raskesti magamas, nii et ligemale j?udev m?ristamine teda ei ?ratanud. „See mehike v?iks t?na rohkem kehakastet saada, kui tal meelep?rast oleks, kui ta unest ?ratamata j?taksin,“ m?tles talumees ja astus ligemale. „Kuule, vennike!“ h??dis ta ja v?ttis k?ega raputades magaja ?last kinni. „Kui sul hanenahka kasukat seljas ei ole, siis karga ?les ja otsi vihmavarju; raske ?ikesevihm on praegu tulemas.“

V??ras mees kargas ehmatades jalule, ?eldes: „T?nu, tuhat t?nu sulle, k?lamees, lahke ?ratamise eest!“ Siis katsus ta ruttu oma taskud l?bi, kui tahaks rahakopikaid otsida, mis t?nupalgaks v?iks pakkuda. Aga kui ta t?hjadest taskutest midagi ei leidnud, p??ras ta silmad poolh?belikult talumehe poole ja ?tles: „?nnetuseks ei ole mul midagi tasku juhtunud, mida sulle paigaks v?iksin pakkuda, aga siiski ei pea su palk tasumata j??ma. Mul on tuline kiire taga, kui tahan ?hvardava pilve eest pakku p??seda; pane seep?rast t?hele ja pea meeles, ms sulle l?hidalt kuulutan. Kahe aasta p?rast v?etakse sind v?eteenistusse, kus sa hobusev?e-r?gemendis aset leiad. T?ki aega k?id sa v?ega ?hest paigast teise, kuni viimaks p?hja poole Soomemaale korterisse asute. ?hel p?eval saab su s?da kodumaale igatsedes raskeks minema, kui parajasti sinu kord on hobustekarja minna. Natuke maad sinu seisukohast eemal puutub laial murulisel lagedal ?ks k?veraks kasvanud kask sulle silma. Astu kase ligi, koputa kolm korda t?ve k?lge ja k?si: kas K?ver kodu? Siis pead sa t?nase heateo eest palka saama. Ja n??d: jumalaga!“

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно