Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Puulane ja tohtlane



скачать книгу бесплатно

PUULANE JA TOHTLANE

?hel kitsil peremehel oli sellep?rast alati t?li ja meelehaigust, et sulased ja t?drukud tema juures iial paika ei pidanud. Ehk ta k?ll nende k?est enam t??d ei tahtnud kui teisedki, oli seal siiski see vahe, et ta teenijaile nii palju s??a ei andnud, et nad oleksid v?inud k?htu t?ita. Kes veerand v?i pool aastat koerap?lve oli kannatanud, selle sundis n?lg j?lle hulkuma. Ja kui viimaks ?mberkaudu avalikuks t?usis, misp?rast pere ?ra oli l?inud, siis ei olnud ihnsal peremehel kogunisti enam v?imalik sulaseid saada.

Kaugel Alutaga elas ?ks kuulus tark. Selle juurde t?ttas peremees n?u k?sima, viis targale kotit?ie raha ning muud meelehead ja p?ris, kas ei oleks v?imalik leida niisugust sulast ja t?drukut, kes v?hema toiduga lepiksid ja peremeest paljaks ei s??ks. Tark kostis:

„V?imalik on asi k?ll, aga see k?ib ?le minu j?u. Seal pead sa vana peremehe juurde minema, kes sind ?ksi v?ib aidata.“

Seepeale andis ta pikemalt ?petust, kuidas mees kolmel neljap?eva ?htul natuke aega enne kesk??d, must j?nes kotis, ristteele pidi minema ja seal vilistama, et vanaperemees tuleks.

„Katsu siis ise, kuidas kaupa saate,“ ?tles tark, „mina ei v?i seal pikemalt mitte aidata. Aga ?ra lase ennast petta.“

Mees k?sis, kust ta musta j?nese pidi saama, ja tark k?skis musta kassi kaasa v?tta.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)



скачать книгу бесплатно