Friedrich Reinhold Kreutzwald.

P?hja konnскачать книгу бесплатно

P?HJA KONN

Ennemuiste elanud, nagu vanemad inimesed r??givad, ?ks v?ga kole metsaline, kes p?hjamaalt v?lja tulles t?ki maailma inimestest ja elajatest paljaks teinud, ja aegam??da k?ik elavad loomad maa pealt oleks ?ra h?vitanud, kui keegi tema vastu abi ei oleks v?inud leida. Temal olnud h?rjav?rki keha ja ees konnav?rki kaks l?hikest ja taga kaks pikka jalga, kui ka k?mne s?lla pikkune maosaba tagumises keha otsas, misp?rast ta kui konn edasi l?inud, aga igal h?ppamisel pool penikoormat maad ?ra m??tnud. ?nneks pidanud ta paar aastat seal paika, kuhu ta ennast kord maha lasknud, ega l?inud enne edasi, kuni k?ik ?mberkaudsed kohad paljaks olid s??dud.

Keha olnud tal ?le?ldse soomustega kaetud, mis tugevamad kui kivi ja raud, nii et temale ?kski asi viga ei v?inud teha. Tema kaks suurt silma hiilanud ??sel ja p?eval kui heledamad k??nlad, ja kes nende valgust kord ?nnetult juhtunud n?gema, see olnud kui ?ra tehtud ja pidanud tema suhu minema. Elajad ja inimesed l?inud sellep?rast ise temale s??daks, n?nda et temal iial tarvis ei olnud nende p?rast sammu paigast ?ra minna.

?mberkaudsed kuningad t?otanud otsata palka sellele mehele, kes, kas n?iduse ehk muu v?e l?bi, metsalise oskaks ?ra h?vitada, misp?rast mitugi oma ?nne katsuma l?inud, siiski l?inud nende ettev?tmised k?ik nurja. N?nda lastud ?kskord suur mets p?lema s?titada, kus sees kole loom asupaika pidanud; mets p?lenud k?ll ?ra, aga kurjategijale ei tulnud tule k?est pisemat viga. Vanema rahva suust p?ritud jutud olnud k?ll avaldanud, et koleda metsalise ?le muidu keegi v?imust ei v?ivat saada kui kuningas Salomoni pitseris?rmuse l?bi, kus peal salat?hed seisvat, mis ?petust annavad, mil viisil metsalisele surma v?ib teha. Aga esiteks ei teadnud keegi kohta nimetada, kus s?rmus praegu varjul seisab, niisama v?he tarka, kes salakirja oskaks seletada.

?ks niisama julge s?damega kui agara peaga noormees v?tnud viimaks n?u ?nnekaupa s?rmuse teed minna otsima, kus ehk kogemata juhtumine. teda j?lile v?iks juhatada. Ta v?tnud teed hommiku poole, sest et seal k?ige rohkem vanaaja tarkust peab leitama; paari aasta p?rast saanud ta ?he kuulsa hommikumaa targaga kokku ja hakanud n?u k?sima, kuidas see asjadetalitus k?ige h?lpsamalt edasi v?iks minna. Tark andnud vastuseks:

„Inimeste pisuke tarkus ei v?i sulle siin midagi aidata, aga jumala linnud taeva all saavad sulle k?ige paremad teejuhid olema, kui sa nende keelt tundma tahad ?ppida. Mina v?in sulle selle poolest ?petust anda, kui minu juurde tahad j??da.“

Noormees v?tnud lahke pakkumise t?nuga vastu, ?teldes: „Sel juhul ei ole mul k?ll v?imalik sulle midagi meelehead heategemise eest anda, aga kui mul asjatalitus ?nnelikult korda l?heb, siis tahan ma sulle sinu vaeva ?kskord rohkesti ?ra tasuda.“

Selle peale keetnud tark ?heksat sugu rohtudest, mis ta salamahti kuu valgel korjanud, rammujooki, andnud sest kolm p?eva j?rjestikku, iga p?ev ?heksa lusikat?it noormehele juua, misl?bi linnukeel temale tuttavaks saanud.

Lahkudes ?telnud tark: „Peaksid sa ?nne korral kuningas Salomoni s?rmuse ?les leidma ja oma k?tte saama, siis tule siia tagasi, et ma salakirjad s?rmuse pealt sulle ?ra seletan, sest teist minu sarnast tarka maa peal. praegu ei ole, kes sulle selle saladuse seletada v?iks.“

Targalt ?ra minnes leidnud noormees juba teisel p?eval, kui oleks maailm ?mber muudetud olnud; kuskil ei k?inud ta n??d enam ?ksi, vaid leidnud igas paigas seltsilisi, sest et ta linnukeelt oskas, kust seest m?nigi tarkus temale tuttavaks sai, mida ?kski elav inimene temale ei v?inud ?petada. Ometigi ei olnud tema t?kil ajal veel s?rmusest midagi kuulnud.

N??d juhtunud ?hel ?htul, kus ta pikast teest ja palavusest v?sinud, aegsamalt metsas ?he puu alla maha istunud leiba v?tma, et k?rgel puuladvas kaks ilusate kirjute sulgedega v??rast lindu isekeskis juttu vestsid, mis temasse puutus. Esimene lind ?telnud: „Ma tunnen seda t?hja-tuule-s?itjat puu all, kes kaua aega m??da maad r?ndab, siiski j?lile ei saa. Ta otsib kadunud kuninga Salomoni s?rmust.“ Teine lind kostnud: „Minu arvates peaks ta p?rguneitsilt abi minema otsima, kes teda vististi s?rmuse j?lile v?iks juhatada. Kui s?rmus neitsi enese k?es ei ole, siis teab tema selgesti, kelle k?es haruldane asi seisab.“ Esimene lind ?telnud: „Hea oleks muidu k?ll, aga kust ta p?rguneitsi peab ?les leidma, kellel kuskil kindlat asupaika ei ole, vaid t?na elab ta siin, homme seal: mine tuult kinni p??dma!“

Teine lind kostnud: „Tema praegust asupaika ei tea mina k?ll nimetada, aga t?na kolme p?eva p?rast l?heb ta kasteallikale silmi pesema, nagu ta igal kuul sel ??l teeb, kus kuu t?is on saanud, et nooruse ilu tema palgeilt iial n?rtsima ei l?heks ja vanaduse kanavarbad silmi kortsu ei t?mbaks.“

Esimene lind ?telnud: „Ega kasteallik siit kaugel ei ole, l?hme naljap?rast tema tempu vaatama.“

„Minup?rast, kui tahad,“ andnud teine vastuseks.

Noormees pidanud sedamaid n?u lindude j?lil kasteallikat minna otsima; siiski teinud kaks asja temale muret, esiteks, et ta kogemata kauemini magama v?iks viibida, kui linnud minema hakkavad, ja teiseks, et temal tiibu ei olnud, miska ta lindude kannul j?uaks edasi minna. Teev?simus ei andnud temale mahti ?? otsa linde valvama j??da, vaid ta pidi silmad katte alla laskma. Ometigi ei tulnud mure p?rast sel ??l temale rahulist und, vaid ta ?rkas mitu korda ?les, et lindude minek temale n?gemata ei j??ks.

Suur olnud sellep?rast ta r??m, kui ta p?ikese t?usul silmi ladvasse sirutades kirjusulelised seltsilised alles liikumata leidnud, nokad tiibade all. Ta v?tnud hommikusuurust ja j??nud siis ootama, kuni linnud teele l?hevad. Aga neil ei n?htud sel hommikul veel kuhugi minekut olevat; nad lennanud, kas lusti p?rast v?i toitu otsides, ?hest puuladvast teise, teinud seda t?hja talitust ?htuni ja l?inud siis sinnasamasse paika j?lle puhkama, kus nad mineval ??l aset olid pidanud. Niisamuti s?ndinud lugu teisel p?eval. Vast kolmanda p?eva keskhommikul ?telnud ?ks lind teisele: „T?na peame kasteallikale minema p?rguneitsi silmapesemist vaatama.“ Siiski j??nud nad l?unani sinnasamasse paika. P?rast l?unat t?usnud m?lemad lendu ja v?tnud teed otsekohe l?una poole.

Noormehel p?ksunud s?da hirmu p?rast, kas mitte teejuhid tal silmist ?ra ei kao. Aga linnud ei olnud kaugemale lennanud, kui tema vaatepiirid ulatasid: seal lasknud nad j?lle ?hte puulatva maha. Noormees jooksnud nende j?lil, nii et nahk seljas suitsenud ja hing rindu kippunud kinni j??ma. Kolme puhkamisega j?udnud linnud v?ikesele lagendikule, kuhu nad lagendiku serva k?rges puuladvas aset v?tsid.

Kui noormees hiljem ka sinna saanud, n?inud ta kesk lagendikku ?he allika; seal istunud ta sellesama puu alla maha, mille ladvas linnud asusid. Tema teritanud oma k?rvu, et kuulda saaks, mis sulelised isekeskis r??givad. „P?ike ei ole veel alla l?inud,“ ?telnud ?ks lind, „meil l?heb t?kk aega oodata, enne kui kuu t?useb ja neitsi allikale tuleb.“ „Saab n?ha, kas ta noormeest puu all t?hele paneb?“ Teine lind kostnud: „Ega tema silmale midagi n?gemata v?i j??da, mis noormehe haisu kannab. Juhtuks noormees nii kaval olema, et ta tema v?rku ei l?heks?“ Esimene lind lisanud peale: „K?llap saame n?ha, kuidas nad teineteisega kaupa sobitavad.“

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно