Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Paristaja-poegскачать книгу бесплатно

PARISTAJA-POEG

Paristaja-poeg tegi kuradiga seitsme aasta peale kauba, et kurat teda sulase viisil pidi teenima ja t?rkumata igas t?kis peremehe tahtmist t?itma. Truu teenistuse palgaks t?otas Paristaja-poeg talle oma hinge anda. Kurat t?itis oma lubatud kohust peremehe vastu, ei p?lanud k?ige raskemat t??d ega nurisenud iial toidu ?le, sest ta teadis, mis palga ta seitsme aasta p?rast ?igust m??da pii saama.

Kuus aastat oli m??da l?inud ja seitsmes juba k?es, aga Paristaja-pojal ei olnud kogunisti lusti kurjavaimule oma hinge nii odavalt ?ra m??a; sellep?rast lootis ta mingi kavalusega end vaenlase k??sist p??sta. Juba kaupa tehes oli ta vanapoissi t?ssanud, et ta enese vere asemel talle kuke verd kinnituseks andis, missugust pettust t?lpsilm t?hele ei pannud. Sellepettusega l?ks k?ige kindlam side t?hja, miska hinge pidi s?lmitama, et ta enam lahti ei p??seks.

Ehk k?ll teenistusaja l?pp p?ev-p?evalt ikka ligemale j?udis, siiski ei olnud Paristaja-pojal veel mingit tempu v?lja arvatud, miska ta end lahti v?is p??sta. N??d juhtus, et must ?ikesepilv ?hel palaval p?eval l?una, poolt ?les t?usis ja rasket m?ristamist ?hvardas. Vanapoiss p?genes sedamaid maa p?hja varjule, kuhu ta selle tarbeks urgastee kivi alla oli teinud.

„Tule, vennike, mulle seltsiks, seni kui m?ristamine m??da l?heb!“ palus kurat mesikeelel peremeest.

„Mis palka sa mulle selle eest lubad, kui su palumist t?idan?“ k?sis Paristaja-poeg.

Kurat t?otas maa all kaupa sobitada, sest et siin enam tingimise mahti ei olnud, kus pilv igal silmapilgul kaela ?hvardas tulla.

Paristaja-poeg m?tles: t?na on kartus vanapoisi ?sna k?pseks teinud. Kes teab, ehk p??stan enda ?nnelikult ta k?est. N?nda m?eldes l?ks ta temaga koopasse.

Raske m?ristamine v?ltas sel korral v?ga kaua; raks k?rgatas raksu j?rel, nii et maapind vabises ja kaljud kerkisid. Igal p?rutamisel vajutas vanapoiss rusikad k?rvade ette ja pigistas silmad kinni; k?lm higi kattis ta v?risevat keha, nii et ta s?na suust v?lja ei saanud.

?htu eel, kui m?ristamine m??da l?inud, ?tles ta Paristaja-pojale: „Kui vanataat vahetevahel nii palju k?ra ja m?rinat ei teeks, v?iksin ma temaga l?bi saada ja rahulikult elada, sest et ta nooled mulle maa all haiget ei v?i teha. Aga ta kole m?rin k?psetab mind n?nda, et ma korraga meele peast ?ra kaotan ja enam ei tea, mis ma teen. Ma maksaksin sellele mehele rohket palka, kes mind sest kitsikusest p??staks.“

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно