Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Naljakas h?rjam??mineскачать книгу бесплатно

NALJAKAS H?RJAM??MINE

?hel talumehel oli kolm poega, kaks vanemat targad, kolmas natuke l?hikese oiuga. Isa teinud enne surma seaduse, et vanemad pojad ?heskoos talukoha enda k?tte v?taksid ja nooremat venda toidaksid, kellest enese toitjat palju loota ei olevat ja kellele ta sellep?rast suuremat p?randust ei lubanud kui ?he noore k?nnih?rja.

Et n??d h?rja peremehel midagi k?nda ei olnud, sellep?rast v?tsid vanemad vennad kordam??da, t?na ?ks, homme teine, noorema venna h?rja enda k?tte k?nda. Teadup?rast muidugi, et igap?evane k?ndmine h?rga ei l?he kosutama, pealegi kui k?ndjal piits oma ja h?rg v??ra p?ralt on.

Seal tuleb ?hel p?eval kogemata ?ks v??ras mees, n?eb h?rja lugu ja pistab nooremale vennale parmu k?rva, ?teldes: „Arvad sa h?rga adra ees kosuvat, kui ta iga p?ev teiste k?tte k?nda annad? ?ra ole alp, v?ta parem oma h?rg, m?? turul ?ra ja pista rahakopikas karmani, siis sa tead, mis sul on.“ Noormees m?rkas, et k?lamehel ?igus oli, v?ttis vendade k?est h?rja, s??tis teda s?giseni, k?itis siis k?tke sarve k?lge ja t?ttas turule minema.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно