Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Munast s?ndinud kuningat?tarскачать книгу бесплатно

MUNAST S?NDINUD KUNIGAT?TAR

?kskord elas ?ks kuningas, kelle abikaasal lapsi ei olnud, mis neile mitu korda kurvastust tegi, ise?ranis kui nad teisi alamaid inimesi n?gid, kes selle poolest neist palju rikkamad olid. Ise?ranis kurb oli kuningaproua siis, kui kuningat kodus ei juhtunud olema; seal istus ta enamasti ikka rohuaias ?he laiaoksalise niinepuu all, pea norgus ja silmad vesised.

N?nda istus ta j?lle ?hel p?eval, kus kuningas paariks n?dalaks oli l?inud s?jav?ge vaatama, mis riigi piiril vaenlaste tungi vastu seisis. Kuningaproua tundis t?na oma s?dame v?ga rahutu olevat, nagu kipuks mingi ootamatu ?nnetus tema peale, n?nda et rasked pisarad temale silmi t?usid. Silmi ?les t?stes n?eb ta ?he vana eidekese karkude toel enese poole lonkavat, siis maha kummardades allikalt keelekastet v?tvat, ja kui ta janu saanud kustutanud, otsekohe niinele lomberdavat, kus kuningaproua aset pidas. Eideke nikutab kummardades pead, ?teldes:

„?rge pange pahaks, aus suur prouake, et ma teie ette julgen tulla, ja ?rge kartke mind mitte, sest v?ib ehk olla, et ma heal tunnil siia j?udsin ja teile ?nne saan tooma.“

Kuningaproua vaatas kahtlevalt tema peale ja kostis siis: „Sul enesel ei n?i ?nnest ?leliigsust olevat, mis sa sealt teistele v?id anda?“

Aga vanaeit ei lasknud ennast teelt eksitada, vaid ?tles: „Koreda koore on m?nikord sile puu ja magus sisu. N?idake mulle oma k?tt, et ma tunneksin, kuidas lugu teiega saab k?ima?“

Kuningaproua sirutas k?e tema poole, et vanaeit k?epihu kirja v?iks lugeda. Kui ta n??d t?kk aega jooni ja kriipse teraselt t?hele oli pannud, s?naldas ta n?nda:

„Teil on praegu kaks muret s?dame peal koormamas, ?ks vana ja teine uus. Uus mure vaevab teid abikaasa p?rast, kes prae gu teilt kaugel ?ra on; – aga uskuge minu s?nu, tema on priske ja terve, tuleb kahe n?dala p?rast tagasi ja kuulutab teile r??msaid s?numeid. Teie vana mure, mis s?gavamaid kriipse peosse pigistanud, see t?useb sellest, et jumal teile ihusugu ei ole andnud!“

Kuningaproua palged l?ksid punaseks ja ta p??dis oma k?tt eide peost lahti p??sta, aga eit palus vastu:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно