Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Leitud lapsскачать книгу бесплатно

LEITUD LAPS

?ks naine leidis p?hap?eva hommikul kiriku minnes metsast ?he poisikese, kes ehk kahe aastane v?is olla. Laps nuttis kibedasti t?hja k?hu p?rast ja ei teadnud midagi sellest r??kida, kust ehk kuidas ta siia metsa oli saanud. Peenikesed riided tema ?mber n?isid tunnistavat, et poisike ?lema rahva soost p?rit v?is. olla.

Naine v?ttis ta s?lle, viis oma koju, andis temale s??a ja l?ks siis j?lle kirikuteele – lootes seal kuulda saada, kus leitud poisikese kodu v?is olla. Kui ta aga n??d sel p?hap?eval ja hiljemini ?mberkaudu kirikutes mahakuulutamise peale kuskilt lapse vanemaid v?i p?rijaid ei leidnud, pidas ta mehega koos n?u poisikest endale kasvandikuks v?tta, kes n?is v?ga terase vaimuga loom olevat ja v?is sellep?rast, kui jumal elu ja tervist kinkis, neile r??muks ?les kasvada. Neil oli enestel k?ll juba kuus last, neli poega ja kaks t?tart, n?nda et kasvandik seitsmendaks leivarotiks majasse kasvas; aga jumal ?nnistas neile p?ldu ja karja, nii et ihukatet ja peatoitu k?igile sai ja millestki puudu ei leitud.

Kui kasvandik noormehe-ealiseks saanud, ?tles ta ?hel p?eval kasuvanematele: „Ma t?nan teid k?ige armu ja heategemise eest, aga n??d on mulle tulnud aeg maailma r?ndama minna. Ehk leian ?nne juhil kuskilt teenistust, mis mulle enam palka annab, kui enda v?ikesed tarvidused ?ra kulutavad; siis maksan teile kasvatamise vaeva tagasi, ehk mul k?ll iial v?imalik ei saa olema teile teie armastust k?tte tasuda.“ Siis j?ttis ta jumalaga, v?ttis leivakoti selga ja t?ttas teele.

Kui ta juba m?ne p?eva l?una poole teek?iki tallanud, j?udis ta ?hel p?eval paksu metsa, kust raske oigamine tema k?rva tungis. Ta kuulas natuke aega teraselt, kustpoolt oigamine t?useb, ja l?ks siis h??litsemise juhil edasi. Paksu p??sa alt leidis ta ?he haavatud vanarauga maast, kellel pea ja silmad verised olid, niisamuti ka samblad ja muru tema ?mber verega v?rvitud. Vanakese silmad olid kinni, n?nda et raske hingamine ja oigamine ?ksi m?rki andsid, et kehal veel eluvaimu sees v?is olla.

Noormees ruttas vett otsima ja leidis ligimailt ?he allikasoonekese selge k?lma veega, mis ta oma k?barasse t?itis ja vanaraugale keelekasteks ja kehakarastuseks juua viis. Vanarauk neelas aplasti m?ne l?nksu pakutud jooki, hakkas siis k?hides l?katama ja minestas viimaks abimehe k?te vahele ?ra. Noormees t?stis ta oma selga ja kandis allikale, kus ta vanaraugale nii kaua k?lma vett p?he valas, kuni ta minestuse unest ?rgates j?lle toibuma hakkas. Vanakese l?hkipekstud pea k?itis ta oma kaelar?tikuga kinni, puhastas silmn?o, juuksed ja riided verest, tegi siis sammaldest pehme aseme ja pani vanakese sinna puhkama.

Vanarauk uinus sedamaid magama ja puhkas rohkem kui pool p?eva oma haavamise v?simust. Noormees istus tema k?rval ja t?rjus lehtpuu oksaga k?rbseid magaja k?ljest. Vanamees ajas ?he silma natuke laiali, vaatas lahkelt oma abimehe peale ja ?tles siis:

„K?igest s?damest t?nan ma sind sinu helduse t?? eest, mis sa mulle oled teinud ja mille eest ma sel puhul sulle v?lgnikuks pean j??ma, sest et r??vlid mind kui kirikurotti paljaks on teinud.

Edaspidi loodan ma sulle vaevapalka k?tte tasuda, kui meie ?kskord j?lle kokku peaksime juhtuma. Sinu teekond ehk v?iks kauem kesta, kui kodunt kaasav?etud leivakott ulatab, sellep?rast palun sind, pista minu silgukarbikene kotti, mis riisujad mulle ?ksi on j?tnud.“

Noormees t?rkus t?kk aega pakutud abi vastu v?ttes, mis ehk vanaraugal enesel palju tarvilikum v?is olla; siiski pidi ta viimaks j?rele andma, kui t?hele pani, et vanamees tema vastut?rkumist pahaks pani. Vanamees pistis oma karbikese tema leivakotti, ?teldes: „Mul ei ole kodu siit kaugel, ?hel teek?ijal aga m?ndagi tuult talla all.“

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно