Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Kuu valgel vihtlejad neitsidскачать книгу бесплатно

KUU VALGEL VIHTLEJAD NEITSID

Kord elas noormees, kes kuskil rahu ei leidnud, vaid ennast sellega vaevas, et k?iki salajasi asju teada saada, mis muule rahvale alles tundmata olid. Kui ta linnukeelt ja muid salatarkusi k?llalt oli ?ppinud, kuulis ta kogemata, et ?? varjul m?ndagi peab s?ndima, millest sureliku inimese silmad midagi n?ha ei saa. N??d himustas ta ?? varjul sigivaid saladusi tundma saada ega leidnud kuskil pikemat p?si, kuni salatarkus ta k?tte saaks. K?ll k?is ta t?ki aega ilmaasjata ?he targa juurest teise juurde, kes talle selleks silma pidid teritama, aga ?kski ei v?inud siin abi anda.

Kogemata ?nnel juhtus ta viimaks ?he Soome manatargaga kokku, kes selle salaasja kohta otsust teadis anda. Kui mees talle oma soovi oli kuulutanud, ?tles tark noomides:

„Pojuke! ?ra hakka mitte k?ike t?hja tarkust taga ajama, mis sulle ?nne ei v?i tuua, k?ll aga ?nnetust. M?ndagi on inimeste silma eest varjule pandud, sest et nende asjade tundmine s?damerahu l?petaks. Kes k?ik salaasjad oma silmaga tundma ?pib, see ei leia enam r??mu sellest, mis igap?evasel kombel avalikult ta silma ette tuleb. M?tle seda enne, kui hiljemini kahetsema hakkad. Siiski, kui sa minu keelust lugu pidamata ?nnetust soovid, tahan sulle ?petada, kuidas sa ?? varjul s?ndinud asju v?id n?ha saada. Aga sul peab enam kui mehe julgust olema, muidu ei v?i sa iial salatarkuse otsust k?tte saada.“

Siis juhatas vana Soome tark talle koha ja nimetas ?he ??, mis ?nneks kaugel ei olnud, kus ussikuningas iga seitsme aasta p?rast oma vallaga kokku tuleb suurt lustipidu pidama. „Ussikuningal on kuldvaagnake taevakitse piimaga ees. Kui sul iial v?imalik on leivapaluke sinna piima sisse kasta ja kastetud suut?is silmapilk suhu pista, enne kui vaenlaste eest p?gened, v?id sa k?ik saladused n?ha, mis ?? varjul inimeste teadmata s?nnivad. ?nnejuhtumiseks v?id arvata, et t?navu parajasti ussikuninga pidu on; muidu oleksid sa pidanud seitse aastat ootama, enne kui j?lle neid pidusid peetakse. Aga ole julge, s?dikas ja kiire, muidu l?heb asi nurja.“

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно