Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Kuidas seitse r?tsepat T?rgi s?tta l?hevadскачать книгу бесплатно

KUIDAS SEITSE R?TSEPAT T?RGI S?TTA L?HEVAD

?kskord vanal ajal elanud seitse r?tsepat, kes n?elateenistusest ?ra t?dinenud ja k?rgemasse ametisse tahtsid minna.

Rahva juttudest olid nad m?ndagi kangetest meestest kuulnud, hiljaaegu ka teada saanud, kuidas T?rgimaal suur s?da t?usnud ja kuhu vahvaid mehi abiks otsitakse. Seda kuuldes paisusid meie mehikestel harjad punetades peas, nemadki tahtsid s?tta minna endale kannuseid teenima; sellep?rast r??kisid nad isekeskis:

„Eks meiegi ole omalt kohalt mehed k?llalt! T?nini torkasime rahulikult haavasid riide sisse, l?ki siis n??d suuremate odadega vaenlase keresid haavama!“

Nad lasid endale ?he pika, tugevast tammepuust odavarre teha, siis sepal oma seitsmed k??rid kokku keeta, odale teraks taguda ja varre otsa kinni l??a. Enne teele minekut heideti liisku, kes neist teistele ?lemaks pidi saama ja kui ninamees ees k?ima.

Kui liisk otsust oli andnud, astusid nad ritta ja v?tsid ?heskoos raske oda endale ?lgadele, sest et koorem muidu ?hele mehele v?ga raskeks oleks l?inud. Esimene, liisul valitud peamees, kes oda teraotsa kandis, nimetati Ninameheks, sest et tema nina teistele teed pidi juhatama. Viiele j?rgmisele anti nimedeks: ?herammulane, Kaherammulane, Kolmerammulane, Neljarammulane ja Viierammulane, mis k?ll seda ei t?hendanud, et kellelgi neist kolme v?i nelja mehe ramm oleks olnud, vaid aga n?itas, kuidas nemad j?rgem??da pidid teel k?ima, et midagi eksitust ei v?iks tulla.

Seitsmes nimetati Sabameheks, sest et tagumine odavarre ots tema ?lal seisis, aga Rammulased pidid kordamisi leivakotti kandma, ?ks s??mavahe ?ks, teine s??mavahe teine ja n?nda kuni viiendani. Peale selle oli igal mehel pressraud karmanis, et kange tuul neid lagedalt teelt ?ra puhuda ei v?iks. Muidugi teada olid mehed k?ik niisama targad kui julge s?damega; kuidas oleksid nad ka muidu nii suurt asja usaldanud ette v?tta, mis neil igal sammul elu v?is l?petada?

Sedaviisi s?ja vastu valmistatud, l?ksid k?ik seitse vahvat meest ?hel ladusal suvehommikul teele, pidasid keskhommikut ja l?unat, puhkasid vahetevahel p??saste varjul teev?simust, t?ttasid siis j?lle edasi ja tahtsid, kui keegi vastu juhtuks tulema, k?sida: kust tee k?ige ?igemalt T?rgimaale l?heb?

Ole lageda minnes n?gi Ninamees ja n?gid teised tagaj?rele ?ht taluperet tee ligidal; sedamaid peeti n?u kaks meest salaja vaatama l?kitada, kas ehk v?imalik oleks siit teemoonale lisandust saada. Kolmerammulane ja Viierammulane l?ksid vaatama. Tagasi tulles r??kisid nad teistele, kuidas nende silmad perest muud ei leidnud kui kolm naisterahvast ja m?ned lapsed ?ue pealt, meestest ei loomakest kuskil.

Ninamees ?tles: „S?jameestel peab julgust olema, l?ki sellep?rast otsekohe vaenlase vastu, olgu ta nii tugev kui tahes!“

Mehed t?stsid r??mukisa ja tormasid ?heskoos talupere poole. Kui naised seitset meest ja pikka oda n?gid, kohkusid nad k?ll silmapilgul natuke, aga ?ks eideke, kellel terased silmad loodud olid, tundis sedamaid, mis mehikesed tulijad v?isid olla, sellep?rast ?tles ta teistele: „Need vaenlased t?rjume luuavarrega ?uev?ravast v?lja!“ – v?ttis luuavarre k?tte, teine naine sitahargi, kolmas leivalabida, ja seisid n?nda ukse ees, vaenlast oodates.

„Pidage kinni, vennikesed!“ h??dis Ninamees, „tarkus peab m?nikord ?leliiga julgust talitsema, muidu v?ib ?nnetus s?ndida; meil on ?ks s?jariist, neil kolm, ja palju koeri teevad karule viimaks otsa.

L?hme parem tagasi!“

Teised tundsid, et peamehe n?u kiiduv??rt oli, sellep?rast p?hkisid nad nii kiiresti minema, kui oleks neil tuli taskutes olnud. Kui Sabamees t?ki aja p?rast usaldas ?le ?la tagasi vaadata, n?gi ta, et vaenlased neil enam kannul ei olnud; seal v?hendati kiirust ja mindi pikkamisi edasi.

?htul p?ikese loojaminemise ajal lendas ?ks sitasitikas s?jameeste ?le; nad kuulsid sitika tiibade surinat, mis vaiksel ?htul nii koledasti kostis, et mehed v?risesid. Ninamees h??dis: „Vennikesed, vaenlane on meie peale tulemas, ma kuulen juba tema m?dinat!“ ?teldes libistas ta oda otsa oma ?la pealt ja pistis punuma, et kannad v?lkusid. Teised m?tlesid: ega meilgi visamat elu sees ei ole kui temal; viskasid oda ?lalt ja p?genesid niisama kui nende peamees pakku, ?ks sinna, teine t?nna, kuidas kogemata juhtus.

Ninamees oli t?hja heinak??ni n?inud ja jooksis sinna varjupaika otsima; ?le ukse h?pates ei pannud ta t?hele, et p?randal ?ks reha maas oli, mis, kui tema jalg kogemata pulkade k?lge puutus, ?les kargas ja varrega temale vastu silmi l?i. „Andke armu ehk viige mind vangi!“ palus Ninamees. „Aga j?tke mind elama!“, sest et tema rehavarre p?rkamist vastu silmi vaenlase l??giks arvas.

Alles t?ki aja p?rast, kus k?ik tema ?mber vaikseks j?i, arvas ta vaenlased taganenud ja usaldas k??nist v?lja minna. Vaheajal oli ??pimedus k?ik kohad katnud, – kust pidi ta n??d seltsimehed ?les leidma? H??da neid ei olnud tal julgust, sest et ka vaenlased tema h??lt oleksid v?inud kuulda. Niisamasugune kartus s?lmis teiste meeste suud kinni, nii et ?kski m?rki ei tohtinud anda.

Kolmerammulane, kes kogemata kibuvitsap??sasse juhtunud, ei j?udnud okaste torkamist kauemini kannatada, vaid hakkas kibedasti nutma ja vaenlaselt armu paluma, kelle odade terasid ta end arvas piinavat. „Andke armu, vennikesed! Juba ?hest odast oleks k?llalt, miks te mind nii mitmega torkate!“ Kui vaenlased siiski ei kuulnud, pistis ta jooksu, kuni ta Sabamehe ?le komistades maha kukkus; aga m?lemad ei usaldanud pikemalt endid liigutada, vaid m?tlesid: kui me vaikselt seisame, siis arvavad vaenlased meid sumud olevat. N?nda lamasid nad hommikuni, kus nad vast koidu valgel aru said, et teineteise s?brad olid.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно