Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Kuidas ?ks kuningapoeg karjapoisi-p?lves ?les kasvasскачать книгу бесплатно

KUIDAS ?KS KUNINGAPOEG KARJAPOISI-P?LVES ?LES KASVAS

?kskord oli ?ks kuningas, kes v?ga heldesti ja armulikult oma alamaid valitses, n?nda et k?iges kuningriigis ?htki inimeselooma ei leitud, kes teda ei oleks ?nnistanud ja temale elup?evade pikendust taevase isa k?est palunud. Kuningas elas juba m?nda aastat ?nnelikus abielus, aga neile ei olnud ?htainustki last antud. Suur oli sellep?rast tema ja k?igi alamate r??m, kui kuningaproua ?he pojakese ilmale t?i. Aga tema emas?da ei pidanud kaua seda ?nne maitsma. Kolm p?eva p?rast poja s?ndimist vajusid tema silmad surma unel kinni, nii et nad midagi enam siin ilmas ei v?inud n?ha, misl?bi poeg vaesekslapseks ja kuningas leseks j?i.

Otsata raske oli kuninga leinakurbus armsa proua surma ?le; temaga leinasid ?heskoos riigi alamad, nii et kuskil r??msat silma ei leitud. Alamate tungil kosis kuningas k?ll kolme aasta p?rast teise abikaasa, siiski ei olnud temal uue nooriku valimisel seda ?nne kui esimesel kosimisel; ta oli tuikese matnud ja kulli asemele saanud, nagu paraku mitmele lesele juhtub. Kositud noorik oli ?ks valju s?damega ?el naisterahvas, kes ei kuningale ega alamatele head ei n?idanud. Endise proua poega ei v?inud ta oma silma all kannatada, sest et ta kartis, riigi valitsus v?iks v??raspoja k?tte saada, keda alamad tema kadunud ema p?rast armastasid.

Tige kuningaproua pidas sellep?rast kurja n?u poisikest kuhugi salamahti k?rvale saata, kust teda kuningas enam leida ei v?i; poisikest ?ra hukata ei olnud tal julgust. Keegi nurjatu vanaeit oli maksu eest kurja asja toimetusel kuningaproua abiline. Selle ?lekohtuse naise k?tte anti ?hel ??l laps ja saadeti salateel kaugele, kuhu teda vaestele inimestele kasvandikuks pidi antama. Teel riisus vanaeit k?ik peenikesed riided lapse seljast ja pani teised hilbud temale ?mber, et keegi pettust ei m?rkaks. Vanaeit oli kuningaprouale kindla vandega t?otanud, et ta kellelegi inimesele kohta ei nimeta, kuhu kuningapoeg oli viidud.

Lapsevaras ei julgenud p?evavalgel k?ia, sest et ta tagaotsijaid kartis, sellep?rast viibis temal teek?ik pikale, enne kui ta varjulise koha leidis, kus kuninglik laps aset pidi saama. ?ksikusse metsatalusse, kuhu palju iial v??ra inimese jalg ei saanud astuma, anti varastatud kuningapoeg kasvandikuks ja maksti peremehele sada rubla kasvatamise vaeva. ?nneks kuningapojale oli, et ta heade inimeste juurde sai, kes tema eest niisamuti hoolt kandsid, kui oleks ta nende lihalik laps olnud. Terase vaimuga poisike tegi neile m?nikord nalja, ise?ranis kui ta ennast kuningapojaks nimetas. Rohkest kasvatamisehinnast m?rkasid nad k?ll, et poisike ?ks ?iguse rajalt k?rvale l?inud, isa v?i ema poolt suuremat sugu rahva laps v?is olla, ometi ei ulatanud neil m?tted iial nii k?rgele, et nad seda oleksid v?inud t?eks pidada, mis laps rumalast peast enesest kiitis.

Igamees v?ib isegi arvata, missugune suur ehmatus sel hommikul kuningakojas t?usis, kui leiti, et pojuke ??sel oli ?ra varastatud, ja nii imelikul viisil, et keegi ei olnud kuulnud ega pisemaid varga j?lgi j?rele j??nud.

Kuningas nuttis mitu p?eva kibedasti oma kadunud poega taga, keda ta oma ?ndsa abikaasa p?rast seda enam armastas, mida v?hem ta teisest abikaasast ?nne leidis. K?ll otsiti kaua aega igalt poolt ja nuusiti kadunud lapse j?lgi taga, t?otati suurt vaevapalka iga?hele, kes selle poolest midagi m?rki v?iks anda, ometi vajus k?ik t?hja, poisike n?itas kui ?ra sulanud olevat, nii et ?hegi otsija silma temast p?rmukest ei paistnud. ekski inimene ei osanud niisugust salaasja seletada, m?ned arvasid kurjavaimu v?i n?iduse v?e lapse olevat viinud. Sinna ?ksikusse metsatalusse, kus kuningapoeg elas, ei olnud ?kski otsija oma sammu viinud, niisama v?he v?isid kuulutused sinna ulatada.

Seni kui teda kodus surnuna taga nuteti, kasvas kuningapoeg metsa varjul priskesti ?les, kuni ta selle vanuseni j?udis, et juba asjatalitust v?is ette v?tta. Seal n?itas ta igas kohas imelikku tarkust, nii et kasuvanemad sagedasti pidid tunnistama, kuidas siin muna kanast palju targem oli.

Kuningapoeg oli juba rohkem kui k?mme aastat metsatalus elanud, seal t?usis tal igatsus s?damesse muile rahvaile minna. Ta palus kasuvanematelt luba enda k?e peal leivapalukest minna teenima, ?teldes: „Mul on m?istust ja rammu k?llalt, et teiste abita oma pead v?in toita. Siin ?ksikus elus l?heb mul aeg v?ga igavaks.“

Ehk k?ll kasuvanemad esiotsa v?ga vastu t?rkusid, siiski pidid nad viimaks poisikesele j?rele andma ja tema igatsemist t?itma. Peremees l?ks ise teda saatma ja temale m?nusat paika kuulama. ?hes k?las leidis ta n?uka taluperemehe, kellele karjapoissi tarvis l?ks, ja et kasvandik ise seesugust ametit endale soovis, siis sobitati kaup sedamaid valmis. Ehk k?ll kaup aasta peale kinnitati, tehti veel ise?ranis tingimine, mille j?rgi poisil igal ajal lubatud oli ennast teenistusest lahti p??sta ja kasuvanematele tagasi minna. Niisamuti tahtis peremees, kui tema poisiga rahul ei oleks, teda enne aastat priiks lasta, aga mitte kasuvanemate teadmata.

K?la, kus kuningapoeg teenistust saanud, seisis ?he suure maantee ligidal, kust iga p?ev palju inimesi m??da k?is, niih?sti alamaid kui ?lemaid. Karjapoiss-kuningapoeg istus sagedasti maantee ??res ja tegi teek?ijatega juttu, kus ta m?ndagi uudist kuulis, mis temal sinnaajani alles teadmata oli olnud.

Seal juhtus ?hel p?eval ?ks hallide juuste ja pika valge habemega vanamees teed k?ies sinna tulema, kus kuningapoeg kivi otsas istudes suupilli puhus, seni kui lojused vaikselt rohumaal s?id; tahtis ?kski loom teistest kaugemale minna, kihutas karjase koer teda tagasi. Vanamees vaatas t?kk aega poissi ja tema karja, astus siis m?ne sammu ligemale ja ?tles:

„Minu arvates ei ole sina mitte karjapoisiks s?ndinud.“

Poiss kostis: „V?ib olla; ma tean nii palju, et mina valitsejaks olen s?ndinud ja siin esimest valitsemisametit ?pin. Kui asi neljajalgsetega m?nusasti korda l?heb, ehk katsun siis edaspidi kahejalgsetega oma ?nne.“ Vanamees vangutas kui imestades pead ja l?ks oma teed.

Teine kord s?itis ?ks uhke t?ld m??da, kus ?ks naisterahvas kahe lapsega sees istus, kutsar puki peal ja toapoiss t?lla taga aset pidas. Kuningapojal oli parajasti torbikut?is nopitud maasikaid k?es, mis uhke saksanaisterahva silma ulatas ja temale marjahimu s?nnitas. Ta k?skis kutsaril hobused kinni pidada ja h??dis t?lla aknast sundides:

„Tattnina! Too marjad siia, ma annan sulle paar kopikat saiaraha!“

Karjapoiss-kuningapoeg tegi, kui ei paneks ta h??dmist t?hele ega arvaks k?sku endale antud, n?nda et naisterahvas teist ja kolmat korda pidi h??dma, mis niisamuti tuulde l?ks. Seal h??dis ta toapoisile t?lla taha:

„Mine, tee sellele tattninale k?rvad p?he, et ta minu k?sku kuuleb.“

Toapoiss ruttas jalapealt saadud k?sku t?itma. Enne kui ta sinna j?udis, oli karjapoiss kivi otsa p?sti t?usnud, tugeva vembla k?tte v?tnud ja k?rgatas sealt toapoisile vastu:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно