Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Kuidas ?ks vaenelaps kogemata ?nne leidisскачать книгу бесплатно

KUIDAS ?KS VAENELAPS KOGEMATA ?NNE LEIDIS

Kord elas kehv p?eviline, kes koos oma naisega p?evast p?eva vaesel viisil oma pead toitis. Kolmest lapsest oli noorem, ?ks poeg, j?rele j??nud, kes sel ajal ?heksa aastane oli, kui vanemad teineteise j?rel mulda viidi. Poisikesel ei olnud paremat n?u, kui heade inimeste uste eest leivapalukest kerjama minna. Aasta p?rast juhtus ta ?he n?uka peremehe talusse, kus sel puhul karjapoisikest tarvis oli. Peremees ei olnud k?ll kuri, aga p?ksid seisid naise jalas, kes kui tulehark k?igi ?le majas valitses. Kuidas vaeselapse k?si siin k?is, v?ib igamees arvata. Peksmine, mis ta iga p?ev sai, oleks kolmele enam kui k?llalt olnud, kuid leiba ei antud iial nii, et k?ht t?is oleks saanud. Aga et vaesellapsel midagi paremat loota ei olnud, pidi ta h?da kannatama.

?nnetul kombel oli ?ks lehm ?hel p?eval karjast ?ra kadunud. K?ll l?hkus poisike p?ikese veeruni m??da metsa ?hest paigast teise, aga ei leidnud kadunud lehma. Ehk ta k?ll teadis, mis lugu tal seljaga kodu saab olema, siiski pidi ta p?rast p?eva karja koju ajama. P?ike ei olnud veel kaua taeva servast vajunud, seal kuulis ta juba perenaise h??lt:

„Laisk koer! Kuhu sa karjaga j??d?“

Ei aidanud siin pikem k?hklemine, kui aga kiiresti koju ja kepi alla.

Ehk k?ll juba ?htuh?marik k?es oli, kui kari ?uev?ravasse j?udis, oli terase perenaise silm kohe ?he lehma puudu leidnud. S?na lausumata t?mbas ta aiast ligema teiba, millega poisikesele selga hakkas virutama, nagu tahaks teda peeneks tampida. Tulises vihas oleks ta poisikese surnuks nottinud v?i ta eluaegseks sandiks teinud, kui peremees, kisa ja nuttu kuuldes, halastuse p?rast v?etile appi ei oleks j?udnud. Et ta tigeda naise kombeid p?hjani tundis, sellep?rast ei usaldanud ta j?rsku vahele minna, vaid p??dis vahemehe kombel lepitada. Ta ?tles poolpaludes:

„J?ta ta jalaluud murdmata, et ta v?ib kadunud lehma minna otsima. Sellest saame enam kasu kui tema surmast.“

„T?si k?ll,“ ?tles perenaine, „ega raibe ometigi kallist lehma ei maksa,“ andis siis veel m?ne kibeda vopsu kauba peale ja saatis ta metsa lehma otsima. ?hvardades lisas ta veel juurde:

„Kui sa lehmata tagasi tuled, siis peksan ma sind surnuks.“

Nuttes ja oiates l?ks poisike v?ravast v?lja, otsekohe metsa, kus ta p?eval karjaga oli olnud, otsis kogu ?? m??da metsa, aga ei leidnud kuskilt lehma j?lgi.

Kui teisel hommikul p?ike koidu r?pest t?usnud, oli poisikesel n?u peetud ja otsus. k?es. Ta ?tles: „Saagu minust mis saab, aga koju ma enam ei l?he.“ Nende s?nadega andis ta kandadele head n?u ja jooksis joonelt ?htepuhku edasi, n?nda et kodu tal selja taha j?i ja iga sammuga kaugus kasvas. Kui kaua ja kui kaugele ta n?nda oli jooksnud, seda ei teadnud ta isegi, aga kui tal viimaks j?ud rauges ja ta otsegu surnu maha langes, seisis p?ike juba pea l?una k?rgusel. Viimaks ?rkas ta raskest unest ja m?rkas, nagu oleks veem?rga tema suus olnud.

Silmi laiali ajades n?gi ta ?he v?ikese vanamehe pika halli habemega enda ees seisvat, kes parajasti l?hkrile prunti tahtis peale panna.

„Anna mulle veel juua!“ palus poisike.

„T?naseks on sulle sest k?llalt,“ kostis vanataat. „Kui mu teerada mind kogemata siia ei oleks toonud, siis oleks see sul vist viimane magamine olnud, sest sa olid juba poolsurnud, kui ma su leidsin.“

Siis n?udis vanataat poisikeselt pikemat otsust, kes ta pidi olema ja kuhu ta tahtis minna. Poisike r??kis k?ik oma elujuhtumised sest ajast, kui ta v?is m?letada, kuni eile?htuse peksuni, ja kuidas ta selle peale pakku oli l?inud. S?na lausumata ja s?gavas m?ttes oli vanataat tema juttu kuulanud, ja kui poiss t?ki aega vait oli seisnud, ?tles vanamees t?sise s?naga:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно