Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Kuidas ?ks kuningat?tar seitse aastat oli maganudскачать книгу бесплатно

KUIDAS ?KS KUNINGAT?TAR SEITSE AASTAT OLI MAGANUD

?kskord oli ?he suure kuninga t?tar ?kitselt ?ra surnud. Leinamine ja kaebuse kisa t?itis kogu maad.

Sel p?eval aga, kui surnu pidi puus?rki pandama, tuli kaugelt maalt ?ks tark mees leinava kuninga linna. Ta m?rkas k?ikide kurblikust olemisest, et siin midagi ise?ralikku asja v?is juhtunud olla, ja k?sis, mis mure ja raskus linnarahvast koormab. Niipea kui ta teadust oli saanud, l?ks ta kuningliku koja ligidale, nimetas ennast targaks arstiks ja palus luba, et ta kuninga ette tohiks minna. Juba ukse l?velt h??dis ta valju h??lega:

„See neitsi ei ole surnud, vaid v?sinud; laske teda m?ni aeg puhata.“

Kui kuningas seda h??dmist oli kuulnud, andis ta v??rale k?su ligemale astuda. Aga tark ?tles: „Neitsi ei tohi mitte hauda pandud saada, kuhu surnud maetakse. Ma tahan klaasist kirstu ehitada, sinna sisse tahame ta s?ngitada ja rahulikult magada lasta, kuni ?les?rkamise aeg k?tte j?uab.“

Kuningas oli selle jutu ?le v?ga r??mus, ta t?otas targale rohket palka, kui kuulutus t?eks pidi minema. Tark tegi suure klaasist kirstu, pani siidpadjad sinna sisse, s?ngitas kuningat?tre nende peale, pani kaane kinni ja laskis kirstu ?hte suurde tuppa kanda, aga vahid ukse ette panna, et keegi magajat ei pidanud ?ratama.

P?rast seda, kui see oli s?ndinud, ?tles tark kuningale: „N??d saatke mehi v?lja k?igile maadele ja laske k?ik klaasvarandused ?les osta, ma tahan siis ?he ahju teha, suurema kui teie kuninga linn, kus sees meie klaasi ?heks m?eks kokku sulatame. Kui kuus aastat on m??da j?udnud ja l?okeste laul parajasti seitsmenda suve tulekut kuulutab, siis saatke igale poole k?skjalad v?lja ja laske kuulutada, et igal noormehel luba on teie t?trele kosja tulla. Kes neist kosilastest kas hobuse seljas ratsa v?i oma jalgade peal k?ies klaasm?e harjale j?uab, see peab teile v?imeheks saama. Sest kui v?ljavalitud mees tuleb, mis seitsme aasta ja seitsme p?eva p?rast saab s?ndima, siis ?rkab teie t?tar unest ja annab peiule kulds?rmuse. Kes selle s?rmuse teie k?tte toob ehk oleks ta ka k?ige kehvem teie alamaist, v?ibolla ehk ?he vabadiku poeg, sellele peate teie oma t?tre abikaasaks andma, muidu saaks ta igavese une sisse langema.“

Kuningas t?otas targa tahtmist k?igis asjus t?ita ja k?skis sedamaid k?igilt ?mberkaudu maadelt klaasivarad kokku osta, millega, kui kuues aasta l?pule l?ks, terve penikoorem maad seitsme s?lla k?rguselt sai t?idetud.

Vaheajal oli tark mees oma sulatamiseahju valmis teinud, mille k?rgus ligi alamate pilvedeni ulatas. Kuningas pidi temale kaks tuhat inimest abiks andma, kes klaasiahju t?itsid; selle peale hakati klaasi sulatama, misl?bi nii kange palav t?usis, et rabad, j?ed ja v?iksemad j?rved ?ra kuivasid, ja ka allikates ja s?gavamates kaevudes vee v?henemine n?htavale t?usis.

Meie tahame nii kaua, kui tark oma klaasm?ge kokku sulatab, ?hte taluhurtsikusse minna, mis kuningalinnast kaugel ei ole ja kus ?ks vana isa oma kolme pojaga elab.

M?lemad vanemad vennad olid osavad, igapidi tublid poisid, aga noorem natuke lollakas. Kui isa haigevoodil maas ja oma elu otsa ligi tundis tulevat, laskis ta pojad oma aseme ette astuda ja r??kis n?nda: „Ma tunnen, et mul kojuminek pea k?es on, sellep?rast tahan ma teile oma viimast tahtmist kuulutada. Teie, minu armsad vanemad pojad, peate ?heskoos maja ja maid talitama, kui te mitte m?lemad naist ei l?he v?tma ja kahe leepaja-kuninga valitsus lahutust majasse ei sigita. ?ks vana t?es?na ?tleb: „Ruum, kus seitse naiseta venda rahulikult elavad, l?heb kahe venna naisele v?ga kitsaks, nii et nad teineteise tutist kinni sasivad.“ Niisugusel puhul peate te maja ja p?llumaad eneste keskel jagama. Siiski peab noorem vend, kes ei peremeheks ega sulaseks ei k?lba, niikaua kui ta elab, teie juures peavarju ja toitu leidma. Selle eest kingin ma teile m?lemale oma rahakirstu p?randuseks. – Teie noorem vend on k?ll natuke l?hikese aruga, aga tal on hea s?da, sellep?rast saab ta k?iges niisama heatahtlikult teie s?na kuulma, kuidas ta minu vastu ikka s?nakuulelik on olnud.“

Vanemad vennad t?otasid kuivade silmadega ja rohkes?naliste keeltega isa tahtmist t?ita, aga noorem ei r??kinud ?htki s?na, vaid nuttis kibedasti. „Veel ?hte tahan nimetada,“ ?tles isa, „kui ma olen surnud ja teie mind hauda olete s?ngitanud, siis palun ma viimast pisukest armastuseteenistust, et iga?ks teist ?he ?? minu haua peal valvab!“

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно