Friedrich Reinhold Kreutzwald.

K?ti kadunud ?nnскачать книгу бесплатно

K?TI KADUNUD ?NN

?kskord olnud ?ks niisama osav kui ?nnelik k?tt, kes, kui ta metsa l?inud, olgu suvel v?i talvel, iial rohke saagita tagasi ei tulnud. Mis temale parajal kaugusel silma ette juhtunud, kas lind v?i neljajalgne elajas, oli niih?sti kui tema kotis, sest et tema laeng iial tuulde ei l?inud, vaid otsekohe looma k?lge, keda ta tappa tahtis.

?hekorraga – ei tea, kes temale selle kurja tembu oli teinud – kadunud k?til endine ?nn; linnud ja neljajalgsed p?genenud kaugelt tema eest, ja kui ta kogemata kellegi ligi saanud, et p?ssilaeng elajasse oleks v?inud puutuda, l?inud laeng iga kord tuulde. K?ll m?rganud k?tt sedamaid, et tema p?ssiga enam seatud korralist lugu ei ole; ta uhtunud ja ohatanud p?ssi igal viisil, matnud kolmeks p?evaks uksel?ve alla, kus naisterahvad ?le k?inud, aga ?kski abit?kk ei tahtnud aidata. N?nda olnud ta juba rohkem kui n?dalap?evad risti ja p?igiti m??da metsi hulkunud, iga p?ev m?ned paugud tuulde p?rutanud, ometi ei saba ega sarve, ei sulge ega karva kotti saanud.

Nukral meelel l?inud ta ?hel ?htul metsast tulles k?rtsi, tahtnud muretuju jahutuseks paar suut?it viina v?tta, aga ka viinal ei olnud maitset. Seal toppinud ta tubakat piipu, pannud piibule tuld peale ja istunud k?rtsilaua taha oma nosu suitsetama. Silmi kogemata ?les t?stes n?inud ta teise v??ra mehe nurga pool laua otsas istumas, kellel ei piipu suus ega ?lletoopi laua peal ees ei olnud, vaid mees t?mmanud kriidit?kiga kriipsukesi lauale, lugenud neid vahetevahel, kustutanud ?ra, teinud uued kriipsud asemele, kui oleks temal kes teab kui suured asjad kokku arvata.

Kui sedaviisi t?kk ?htut l?inud, lasknud k?tt enesele toobi ?lut anda, miska ta vahel kuivanud suud kastnud, siiski ?ht s?na ei r??kinud, vaid m?tetega aega viitnud, n?nda kui teine mees oma kriipsude arvamisega. K?rtsmik astunud kaubakambrist ja k?sinud:

„K?lamehed, kui teil tahtmist ei ole midagi enam minu k?est v?tta v?i ??seks siia j??da, siis tehke minekut, ma tahan k?rtsiuksed kinni panna ja magama heita.“

K?tt kostnud: „Anna, vennike, veel aega piipu toppida ja tuld peale panna, siis l?hen ma koju.“

Kui nimetatud talitus toimetatud, v?ttis ta oma p?ssi nurgast, j?ttis jumalaga ja l?ks toast v?lja. S?na lausumata k?is v??ras mees tema kannul, kes, nagu k?tt ukse ees kuu valgel t?hele pannud, rohkesti peaosa temast pikem oli ja ?he jala peal natuke lonkas. Natuke maad edasi minnes n?inud k?tt, et k?lamees temaga sedasama teed l?inud, j??nud seisatama ja k?sinud:

„Kas l?heme ehk ?hte teed?“

V??ras mees kostnud: „V?ib-olla! Minu tee l?heb igale poole, kust j?lgi ees leiab, olgu pahemat v?i paremat k?tt.“

K?tt ?telnud: „Minu tee l?heb otsekohe koju.“

V??ras mees kostnud naeratades: „?kspuha, siis tulen sind t?ki teed saatma, sest et minul kodu ikka seal on, kuhu ma parajasti juhtunud.“

Edasi minnes k?sinud k?tt, mis kriipsusid tema seltsimees k?ige ?htu laua peale t?mmanud ja neid kokku lugenud.

V??ras mees kostnud l?hidalt: „T?naseid p?evatalitusi, misjuures ?he leidsin puuduvat, sellep?rast pean ruttama, enne kui kesk?? k?tte j?uab, et veel ?ht kala p??da.“

„Siis olete vististi kalamees?“ k?sis k?tt.

V??ras kostis: „Sedam??da kuidas lugu juhtub, olen ma kalamees, linnup??dja v?i mis minust muud tahetakse. Seadust m??da pean ma alati teiste inimeste teenistuses oma kingi kulutama. Aga ?tle mulle, k?lamees, misp?rast sina nii nukral meelel oled, et sul k?rtsis viin ega ?lu ei tahtnud maitseda?“

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно