Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Kergejalgne kuningat?tarскачать книгу бесплатно

KERGEJALGNE KUNINGAT?TAR

?kskord oli ?ks v?ga ilus ja kaunis kuningat?tar, k?igil pool kuulus, sest tal k?is palju kosilasi, k?ll hommiku ja ?htu, k?ll l?una ja p?hja poolt, n?nda et mitmel ajal n?dal otsa peiuratsud ?uev?ravast ei l?ppenud. Aga kosimine polnud meestel nii h?lpus kui meieaegseil, kes m?nikord ?hel hommikul seitse suitsu l?bi k?ivad ja siiski kaela ei kaota. Kauni kuningat?trega oli teine lugu ja peigudel pidi rohkesti julgust olema, kui nad kosja tahtsid minna. Kuninglikul t?tarlapsel olid v?ga kerged jalad; seep?rast oli ta isale kindlasti t?otanud mitte enne mehele minna, kui peiukese leiab, kellel niisama kiired koivad oleksid, et mitte ?ksnes temaga v?idu, vaid veel t?ki maad m??da j?uaksid joosta. Noh, sest ep oleks suuremat viga olnud, kui v?idujooksu k?rva ?ks teine t?kk lisaks ei oleks pandud: et iga kosilane, kelle sammud piiga sammusid ei j?ua v?ita, kohe oma elu pidi kaotama.

K?ll tuleb imeks panna, et siiski ikka veel noori suurtsugu mehi maailmas leiti, kes kardetava katset?ki ette v?tsid, ehk k?ll veel keegi neist paremat palka ei olnud saanud, kui et tal k?lmaks ja kangeks l?inud keha pea v?rra l?hemaks tehti. Maharaiutud pead pandi siis iga kord nagu neile pilkamiseks ja teistele hirmutuseks pikkade ritvade otsa kuningakoja ette p?sti.

M?ni targem v?iks n??d m?elda, et neil ritvade otsas rippuvail nuppudel vist palju aju ja aru sees ei v?inud olla, kui nad nii albil kombel elu odava hinna eest turule olid viinud. Aga niisugused targad m?tlejad unustavad, et m?nel noorel inimesel tuline veri meelem?istuse ?ra k?psetab, misl?bi vahel enam m?istust peas kui peas leitakse.

Aegam??da n?hti ometigi, et hirmutuseks ritvade otsa pandud nupud seda head tegid, et kosilaste alatine jooks v?henes ja m?ni tulija v?ravast tagasi p??ras, enne kui ?nnekaupa katsuma l?ks. Siiski tuli vahetevahel ?ks ja teine alp sinna, kes enam koju tagasi ei l?inud, vaid oma pea kaarnate roaks ridva otsa andis.

N??d olid juba kosilaste ratsude kabjad t?kk aega teelt n?nda v??rdunud, et rahvas lootma hakkas, k?ik t?hja tuule k?igud v?iksid l?ppenud olla, kui korraga keegi himude kiinist kihutatud kauge maa kuningapoeg uuesti teele oli l?inud. See kosilane oli v?ga kaval mees; sellep?rast oli ta juba kodus paar aastat v?i kauemini oma jalgu jooksu vastu iga p?ev koolitanud. N??d oli mehel amet selge, sest kogu kuningriigis, mis ta isa valitsuse all, ei leitud ei meeste– ega naisterahva soost mitte ?htki, kellest kuningapoeg m??da ei oleks jooksnud. Kui ta n??d hiljemini t?lla ja hobustega kosjateele s?itis, tahtis ta esiteks seel?bi oma rikkust rahvale n?idata, teiseks jalgu puhata, et need enne v?idujooksu ei v?siks. Poole vaka osa kulda v?ttis noormees teemoonaks kaasa, mis nagu kaerakott t?lla taha kinni seoti.

Kuningapoeg ei olnud kosjateel veel kaugele s?itnud, seal n?eb ta korraga kaugel lagedal inimese kuju otsekui linnutiibadega lendavat.

M?ne silmapilgu p?rast vihiseb kiirejalgne mees nagu tuul t?llast m??da.

„Pea kinni, pea kinni!“ kisendab kuningapoeg nagu elu eest, et tuulejalgse k?rv seda kuuleks.

Mees peatab kohe jooksu ja j??b kuulama, misp?rast teda h??takse. Seal vast n?eb kuningapoeg, kuidas jooksja kummagi jala k?ljes ?ks veskikivi ripub. See imelik nali ?lendab mehe jooksmise v?imu kuningapoja silmas kohe m?ne vaksa k?rgemaks. Sellep?rast k?sib ta:

„Miks sul veskikivid jalgade k?ljes on?“

„Muidu ei j??ks kiirel jooksul mul jalad maa k?lge kinni,“ kostab mees, „ja ma v?iksin kogemata kes teab kuhu minna, kui jalgadel suuremat raskust ei oleks kanda kui paljas keha.“

Kuningapoeg m?tleb kohe: niisuguse mehe v?iksin ma teenistusse v?tta, kes teab, kuidas lugu k?ib, ehk v?in teise enese eest v?idujooksule saata, kui ise ei arva korda saavat.

„Kas sul ei ole himu minu teenistusse tulla?“ k?sib ta mehe k?est. „Miks ei, kui me kaupa lepime. Mis te mulle siis palgaks lubate?“ Kuningapoeg kostab: „Iga p?ev priskesti s??a ja juua, niipalju kui sul s?da igatseb; kenad t?ielikud suve– ja talveriided ja toop kulda aastapalgaks.“

Mees oli sellega rahul ja kuningapoeg k?skis tal t?lla taha kullakoti otsa istuda.

„Misp?rast?“ k?sis mees. „Kas arvate oma hobustel kiiremad ja tugevamad jalad olevat kui mul? Pole karta, neist j?uan igal puhul m??da.“ N?nda l?ksid nad edasi.

T?ki aja p?rast n?eb kuningapoeg meest tee ??res istuvat, kellel p?ss palges, otsegu sihiks ta m?nd lindu. Aga ehk k?ll kuningapoeg ja ta sulased igale poole teraselt vahivad, siiski ei n?e nad nii kaugele, kui silmad ulatavad, ei maa peal ega tuule?hus midagi, mille peale k?tt v?iks sihtida.

„Mis sa seal teed?” k?sib kuningapoeg.

K?tt n?itab k?ega, nagu tahaks t?hendada: ?rge tehke h??lt, teie hirmutate mul linnu eest ?ra.

„Mis sa seal teed?“ k?sib kuningapoeg teist ja siis veel kolmat korda. „Olge vait,“ ?tleb k?tt tasasel h??lel, „kuni teile vastan, ma pean esiteks linnu maha laskma.“

Natukese aja p?rast kuuldus pauk, mispeale k?tt kohe ?les t?usis ja n?nda r??kis:

„Lind on mul k?es, n??d v?in teile vastuse anda. Juba t?kk aega keeritas ?ks s??sk Bab?loni linna torni ?mber ja tahtis end torni nupu otsa maha lasta, aga seda ei v?inud ma mitte sallida, sest s??sk on rohkesti k?mme leisikat raske: ta oleks v?inud peenikesele nupuvardale viga teha, sellep?rast lasin vaenlase maha.“

Kuningapoeg k?sis imestades: „Kuidas v?id sa siis nii kaugele n?ha?“

„Mis t?hi kaugus see on?“ naerab mees, „minu silm ulatab palju kaugemale.“

„Oodake natuke!“ h??ab kergejalgne jooksumees, „tahan vaatama minna, kas mees on luisanud v?i t?tt r??kinud.“

Seda ?eldes pani ta nagu tuul minema ja oli paari silmapilgu p?rast kuningapoja silmist kadunud.

Seda meest ehk v?iksin ma ka kuskil kogemata tarvitada, m?tleb kuningapoeg ja hakkab kaupa sobitama.

„Tahad sa mulle teenriks tulla?“ k?sib ta osava silmaga k?tilt.

„Miks ei,“ kostab mees, „kui kaupa lepime. Mis te mulle palgaks lubate?“

Kuningapoeg ?tleb: „Iga p?ev priskesti s??a ja juua, niipalju kui s?da himustab, t?ielikud kenad riided suve ja talve tarbeks ja toop kulda aastapalgaks.“

K?tt oli sellega leppinud, ja praegu j?udis kiirjalg Bal?lonist tagasi, lastud suur s??sk seljas, mis mehele suuremat koormat ei teinud. Terava silmaga k?tt istus t?lla taha kullakoti otsa, siis s?ideti j?lle edasi.

Nad ei olnud veel palju edasi s?itnud, seal n?gi kuningapoeg, kes kavala mehe kombel igas kohas silmad ja k?rvad ?rksad hoidis, tee ??res mehe k?ljeli maas olevat ja k?rva maa k?ljes hoidvat, otsegu tahaks ta midagi kuulata. K?rv oli mehel toruv?rki loodud ja kolm s?lda pikk.

„Mis sa seal teed?“ k?sis kuningapoeg. Kuulaja vastas:

„Rooma linnas istuvad praegu viis kuningat isekeskis koos, kes s?ja p?rast salan?u peavad. Tahtsin praegu kuulata, kas ehk s?da ka meile saab puutuma.“

Kuningapoeg k?sis imestades: „Kuidas sa nii kaugele v?id kuulata?“ Mees kostis: „Ega see kaugel ole, mu k?rv ulatab veel kaugemale. Ei ole palju kuskil maailmas midagi r??gitavat, mis minu k?rva ei ulataks, kui mul lusti oleks muidu k?ike t?hja naistelori teada saada.“

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно