Friedrich Reinhold Kreutzwald.

H?rjap?lvlaste riidскачать книгу бесплатно

H?RJAP?LVLASTE RIID

Kord juhtus ?ks mees l?bi metsa minnes v?ikesele lagendikule, kus kolm h?rjap?lvlast isekeskis kurjasti riidlesid. Nad l?id, torkasid ja hammustasid ?ksteist, s?tkusid jalgade alla ja sasisid karvupidi, et kole oli n?ha. Mees astus ligemale ja k?sis, mis t?kist neil t?li t?usnud.

„V?ga hea, k?lamees, et siia tulid,“ kisendasid h?rjap?lvlased, „sina v?id kui kohtum?istja meie t?li l?petada!“

Mees ?tles: „Esiteks k?nelge mulle lugu, millest teil riid t?usnud, muidu ei ole mul v?imalik teile ?igust m?ista. Aga ?rge kisendage k?ik ?hekorraga, vaid r??kige ?kshaaval ja m?istlikult, et ma teie jutust aru saaksin.“

„Hea k?ll,“ kostis ?ks h?rjap?lvlane. „Ma tahan riiu alguse sulle ?ra seletada. Vaata, isa suri meil eile, ja meie vennakesed kolmekesi tahtsime praegu ta p?randuse isekeskis jagada; sealtap t?usis kogemata t?li.“

Mees k?sis: „Mis p?randuse isa teile j?ttis?“

„Siin seisab k?ik ta j?relej??nud varandus,“ kostis jutustaja h?rjap?lvlane ja n?itas mehele ?ht vana kaapk?barat, paari viiskusid ja tugevat vemmalt.

„?rge olge meeletud,“ ?tles mees, „v?i kas need t?hjad asjad kellegi t?litsemist v??rt v?iksid olla? Targem viskaks nad ?heskoos k?ik s?nnikuhunnikule. Aga kui te seda ei raatsi teha, siis jagage isekeskis. Te olete kolmekesi ja isast on kolm asja j?rele j??nud, seep?rast ?ks v?tku k?bar, teine viisud ja kolmas kepp, siis on lugu korras.“

„Ei l?he korda!“ kisendasid h?rjap?lvlased. „Neid asju ei tohi ?kski jagada, muidu kaob salav?im neist ?ra. Asjad peavad lahutamata j??ma.“

Mees hakkas n??d pikemalt j?rele p?rima, miks neid t?hje asju ei tohtinud lahutada, ja ?ks h?rjap?lvlane andis talle n?nda vastuse.

„Vana n?otu kaapk?bara-lotike, mida siin n?ete, on kandjale suureks varanduseks. Kui ta k?bara p?he paneb, n?eb ta k?ike, mis maailmas juhtub, olgu ligi v?i kaugel, n?htav v?i n?gematu; jah, k?bara peremees tunneb inimeste m?ttedki ?ra. Paneb ta siis veel viisud jalga ja ?tleb: tahan Kuura– v?i Pohlamaale minna, siis ei ole tal midagi suuremat tarvis, kui jalga maast t?sta: silmapilk j?uab ta igatsetud kohta. V?tab k?bara– ja viisukandja kepi oma k?tte ja rabab matsu tuule?hku, siis peab ta ees k?ik veeks sulama, olgu s?brad v?i vaenlased. Jah, kindlad kaljud, m?ed ja kurjad vaimudki peavad selle kepi ees pihuks ja p?rmuks minema. Seesinane vemmal on piksenoolest veel t?ki tugevam. Sellest n?ete te ise, et neid kolme asja iial ?hest ei tohi lahutada, vaid meie peame neid kordam??da tarvitama, ?ks t?na, teine homme ja kolmas ?lehomme.“

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно