Friedebert Tuglas.

Saatusскачать книгу бесплатно

Vahel juhtus ta mulle metsatihnikus vastu. Kuid ta ei pannud mind t?helegi. Ta l?ks minust m??da oma musta l?hikese mantli ja paljaste p?lvekeermetega kui k?ndiv kell.

Mulle tundus alati, et ta oli hajameelne ja mind ega midagi enese ?mber t?hele ei pannud. Ta k?is v?ga tasakesti oma teed ja oli ?hteviisi tagasihoidlik ning pehme, hoolimata suurusest.

Tegin kord katset temaga k?nelda. R??kisin maakeeli ja, kui see ei m?junud, siis l?tikeeli. Kuid ta ei pannud seda t?helegi. Tema kohta ei n?inud inimlikku k?net olemas olevat.

?le?ldse n?is ta leebus ja h??tahtlik, kuid ometi oli tema see, kes iial mind mu elu ?udsust ei lasknud unustada. Nagu vari tuletas ta meelde seda kuristikku, mis mind t?elikust elust eraldas.

8

Kesk ?mbritsevat und tundsin t?elisena ainult hiigla-neitsi armastust. Tundsin ainult seda magusat tuld, mis tema k?test minusse voolas; seda p??ritavat m?rki, mis tema silmist hoovas.

Meie armastus muutus kohutavaks kui kesk?ine p?ike: meie ?mber oli pime ja ometi silmipimestavalt valge.

Sagedaid tulekahje plahvatas meie veres, lugematud l?kked voolasid l?bi meie liikmete.

Meie ei teinud enam vahet ?? ega p?eva vahel. Need kulusid ?hesuguses joovastuses. Rippusime ?ksteises kinni, silmapilgukski n?rkemata. Olime kaksikud armastuse aias.

Oli ?id, mida v?rinata ei v?i meelde tuletada.

Magasin ta s?les. Tema k?ed painusid mu piha ?mber, peitsin p?? ta l?hnavisse juuksisse, n?gu vastu ta kuumniisket rinda surutud.

Olin tema kaisutustes kui laps.

Tundsin veres ainult ?ht tungi: l?hemale temale, l?hemale! Ainult ?ht suurt valu: sulada ?hte, saada ?heks, hukkuda ?hes! Ei midagi muud.

N?nda lamasime tundide kaupa liikumata pilkases kojas. Keegi maailmas ei teadnud meist midagi, ja meie ei teadnud maailmast midagi.

Kuid kui p?ikese kiir hommikul meid ?ratas, tundsin imelikku v?simust. Lamasin ta k?sivarrel roidunult, haige kirglikust ??st.

Tema aga vaatles mind naeratades. Ta suudles mu v?sinud huuli, silmi, k?rvu, hambaid. Ta tikkis suudlusi mu kaela, kuklasse, ?lgadele, rinnale, selga.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3