August Kitzberg.

Sauna-Antsu «oma» hobuneскачать книгу бесплатно

Sauna-Antsu “oma” hobune

Kesk kuulsat Mulgimaad seisab kaunil liivam?e k?ljel Sauna-Antsu majakene. Pool sellest on m?e sees, pool seisab lausa. Maja piirab vabina-aed, mis m?ek?lge m??da kuni m??damineva maanteeni ulatub, sealt viib l?bi kena v?rava jalgrada majakese ette. Aias kasvavad m?ned kirsi– ja ?unapuud, kapsad ja kartulid, isegi n?ndanimetatud «kohvioad» ja paark?mmend tubakataime ei puudu. Eemal seisab m?esse ehitatud laut, selle taga lainetab lapikene kahetahulist otra, «ruusalemm? kesv?», kuidas Sauna-Ants ise ?tleb.

Uhkelt m??das?itjad suured saksad ja rikkad taluperemehed peavad, kui tahavad, Sauna-Antsu poole ?les vaatama, aga mis temal viga nende peale alla vaadata, selleks seisab saun teest k?rgemal k?llalt. Ja v??ras m??damineja ei v?i majakest saunaks lugedagi, selleks on ta liiga sohki ja v?rki. Saunal ei ole nii suuri klaasaknaid, ei tappusid l?ve ?mber, ei ?leval katusel nii imekenasti nikerdatud sarikaid. Saunal ei ole ka valget korstnat peal. Isegi «saksasauna» l?ve ees ei kasva, nagu siin, kollased «lingre-» ja punased «jorjeni-» lilled.

Ometi ei ole majakene suurem kui saun, aga ta n?ib eluasemeks l?bus ja armas.

Selle k?ik, majakese ja muu, on Sauna-Ants oma k?ega enesele muretsenud. Ta on veel enam teinud, kui esimesel silmapilgul v?ib n?ha. Ta on liivam?e, mis millekski s?nnis ei olnud, viljakandjaks maaks muutnud, seljaga soost m?ttaid ja turbamulda ?les kandnud. Sellest siis Antsu krundil k?ik n?nda lokkab ja kasvab mis ime. M?gi on k?ll taluperemehe oma, aga Antsul on kohtu-n??riraamatusse mahakirjutatud kontraht taskus, et keegi teda tema ega ta naise eluajal m?elt ei tohi ?ra ajada. Eluaja rent ei ole kallis, peremees ei teinud oma kruusam?ega midagi, aga – k?llap Ants teadis, mis Ants temaga tegi.

T?si k?ll, Ants on kehv mees, muud midagi kui vaene vabadik, «Sauna-Ants», aga Antsul on oma tubli leib majas ja leival ka oma k?rvane, – k?ik peavad temast lugu. Tuleb t?htsam p?ev vallas, vallavanema valimine, on Ants vabatrahva k?mnik, vallavanemale h??leandja. Kord oli teda koguni volimeheks tahetud valida. Muidu – k?ib Ants naisega suvel p?iliseks, aga talvel teeb ta luudi ja lusikaid, kuna tema vana k?ljeluu ketrab ja koob ning k?la naised temast j?lle omal viisil lugu peavad, kui neil m?nikord vanema inimese n?u vaia. Lapsi neil ei ole, – v?i nad, verivaesed nagu nad olid, noorelt paari said.

Tuleb ?nnis laup?eva ?htukene, t?mbab Ants valge s?rgi selga, paneb prillid nina peale, loeb piiblit ja uurib naisega jumalas?na. P?hap?eva hommikul v?tab Ants kambriotsalt saapad maha, viksib takjalehega ?le, naine j?lle paneb punase p?lle ette, siis l?hevad m?lemad ?hel n?ul kiriku. P?rast l?unat popsutab Ants omakasvatatud tubakat ja loeb n??d koguni «Sakalat», mis ta «m?elt», talutoa juurest toonud. Aga, mis veel k?ige peenem on: tulevad kallid p?had ja suured ajad, siis joob Ants oma otradest tehtud ?lut, mida vana Leena v?ljahautatud koorekirnus ?ieti meister on tegema.

Aegam??da on Ants k?ll koguni halliks l?inud, m?nest kohast hiilgavad tema juuksed nagu tuliuus k?varubla.

Aga puudust Ants ei tunne, h?beda puudust k?ll, kuid – v?i h?bedaga lugu parem on kui paberiga. M?lemad ei j?? Antsu k?tte seisma, kui ka juhtub saama. Rent ja pearaha teevad kirstukapi t?hjaks. Ja ka k?ige pisemgi vaskraha raibe on ?mmargune, et ?ieti k?rmesti k?est veereb! Aga Ants on niisugune mees: veereb temal s?herdune «?mmargune» k?est ?ra, ta enne ei j?ta, kui j?lle uue asemele saab; n?nda ei ole Ants kunagi ilma kulukopikata. Kuid ?hte asja ei j?ua Ants k?tte saada, mis tal otsekui hinge?nnistus oleks, – hobusevarsakest ja vankrit! Neid endale saada – see on tema elu k?ige suurem soov.

N?eb ta all teel teisi hobusega s?itvat, ?hega, kahega, tuksub tema s?da. «Oled enesele k?ll,» ?tleb ta siis iseeneses, «p?llu, maja, aia, heinamaa muretsenud, aga hobust, vankrit! …» seal on Antsu tarkus otsas.

Lehmakont on tal k?ll laudas, ?ige lihav ja rammus. Aga pane lehm adra ette ja mine sellega oma p?llulapikest k?ndma, k?ik ilm naerab. Ants oli kord ?htul pimedas sedagi katsunud teha, aga h?benedes nagu vaene patune looma j?lle lauta varpe juurde tagasi viinud. Kui ta oma p?llu k?ndmiseks k?last hobuse palkab ja sellega vagusid ajab, vaatab ta silm ainult hobuse peale, kui see peaga konkab, on Antsul, kui tahaks hobune temale midagi ?elda. K?ll on kahju, et loom enese oma ei ole.

Vahel loeb Ants ?hest pihust teise raha, kahek?mnelisi valgeid, mida ta enesele j?udnud koguda, ja m?tleb, kohe aga viskab ta rahad kasti tagasi ja ?hkab: «ole ei!» Ei ole v?imalik laadale minna ja hobusekest ning vankrit osta. – Oma hobune, oh sa valu! Kord oma hobusega kiriku s?ita! Kirikuk?rtsimehele ?telda: «Lase mu hobune hoovi ajada ja kaeratork p?he anda!» Ei, ei, nii suurt ?nne ei v?inud temale osaks saada.

K?ik m?tted m?tleb Ants ?ra: Kui kord niisugune ?nnistuseaasta tuleks, et otradel k?mme k?rt ja iga k?rre otsa k?mme pead kasvaks ja tema k?ik oma odrad ?ra m??ks? Jah, siis oleks iga?hel niisugune odrasaak ja odrad oleksid odavad! Kui raha-augu leiaks! «T?hi lori!» on siis ikka viimane s?na, «tee t??d, tee t??d ja palu jumalat, k?ik eluaeg, ehk ometi! Jah, aga millal?»

Kord ??sel t?ukas teda eit k??narnukiga ja k?sis: «Ants, mis sul om? Unisted iki: n??h! ja tprruuh!»

«Ka ma magasi? Jah, mia n?i unel: mia s?idi esiende obesege, nagu taevas tahi s?ita; obene es taha ivaki minn?.»

«Nojah,» ?tles teine, «k?ll saad ruttu mudiki sinna, ei ole sul taevasmineku jaos ked?gi obest vaja.»

«Ega ma iki taeva ei taha minn?, ku mul endel obest ei ole ollu! Ku l??me, s?s l??me kateksi.» Vanamees p??ras teise k?lje, ilus unen?gu ei tulnud enam tagasi, – kuid uni oli magus.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно