August Kitzberg.

Hennu veliскачать книгу бесплатно

Eide hoog rauges aegam??da, ja kui see p?ris l?ppes, t?stis koolivanem jalad teisipidi risti, venitas piibu suust ja ?tles:

«R??kige siis oma asi ??!»

See kohutas eide p?ris ?ra. Mis tema siis k?ige selle aja oli teinud, muudkui oma asja r??kinud? Eit hakkas kogelema ja jutuga segamini minema. Ta r??kis ja r??kis.

Ega kohtuski ju inimesel paremat ega suuremat ?igust ei ole saada, kui et sa oma asja ?le h?sti palju v?id r??kida. Kui sa k?ik ?ra saad r??kida ja siis ?igust ei saagi, siis hakkad ise ka sellega leppima, et sul ?igust ei ole. Seda n?is koolivanem ka teadvat. Ta ?tles viimaks:

«N?nna palju kui mina asjast aru saan, oo poiss teise ?lalt maha t?ukand?»

Eidele pisteti uuesti kui tuld saba alla; l?rm l?ks veel kord lahti.

Mind n?uti ette.

Mis on mul enese eest kosta? – Mis mul kosta oli! Kogemata see juhtus. Ma ei saanud s?nagi suust.

Koolivanem kehitas ?lgu, laskis suitsu-kaks, vaatas argselt koolmeistri otsa ja ?tles:

«Siis oo poisile ikka vaja punased p?ksid ?? teha …»

Minul hakkas silmade ees k?ik siniseks ja punaseks minema; seal

Uks l?ks lahti ja sisse astus – m?telge, kes? Minu ema! Jaan k?ek?rval. Jaan oli, niipea kui ta n?gi, et minu asi halva poole veeres ja koolivanema j?rele saadeti, m?tsi v?tnud ja koju lipanud. Ja n??d oli mu armas emakene siin. N??d l?id minu murepilved lahku. K?ll ema juba oskas ?iendada. Tema? Tema tuli kui taevaingel, pehme ja tasane. K?dsataja kurja perenaise vedas ta, k?igest teise vastupuiklemisest hoolimata, k?ttpidi ?ra koolmeistri tuppa, leppima. «Mis meil siin laste kuuldes vaja ?iendada,» ?tles ta. Kadusidki teise tuppa.

«Poiss, v?ta raamat, kasi laua taha,» ?tles koolivanem minule. Meid k?iki k?sti raamatud k?tte v?tta. – Seda me ka moep?rast tegime, olime k?ik hiirvagusi ja kuulatasime, et meil midagi kaduma ei l?heks, mis tagakambris r??giti v?i mis koolmeister v?i koolivanem ?tleb.

Koolivanem aga seadis jalgu, vaatas koolmeistri otsa ja k?sis siis:

«Olete sihukest hullu lugu kuulnd, et kui laps ?? upub, see siis «r??mu» teeb?»

Koolmeister ?tles, et tema k?ll niisugust lugu kuulnud ei olevat.

«P?le?» k?sis koolivanem. «Oot, las ma r??gin. Eile, ma istun toas, kui lesknaine v?ljast suure kisaga tuppa tuleb: «Laits putte44
  Loe: put’te («pudenes», kukkus).


[Закрыть]
vette, tei veel k?rra r??mu!» Teised jooksid ?ue, mina ei saanud naise jutust aru midagi, k?ratasin: mis seal oo? r??gi selgemini! Tema seletab: laps kukkunud tiigi peal veeaugust j?? alla, teind veel korra k?igest «r??mu». Mina p?rutan: sina vana h?bemata, laps upub ja see teeb sulle veel. r??mu? – Noh, tulid teised juba v?ljast m?rja lapsega ja seletasid ??, et «r??mu tegema» ja «h??lt tegema» teie keeles ?ks ja seesama oo.» —

Jah, k?ik see minu ja Jaani koolielu kirjeldus on n??d kogemata nii pikalt-laialt paberile saanud ja paljugi ei puutu selle asja hulka, millest ma kirjutama pidin, aga minu pea kohal lehvitab nagu m?lestuseingel tiibadega ja ?tleb: «Kirjuta, Henn, kirjuta.

Kirjuta sinagi – endist k?lakooli elu ei ole veel keegi kirjeldanud.» Aga n??d teen ka l?hidalt.

Noh, emad olid ikka teises toas kokku leppinud ja mina j?in nahat?iest ilma. Seda suuremaks Jaanist velje v?lglaseks mina sain. Sest kui tema ei oleks osanud ?igel ajal koju ?tlema ja abi tooma lipata, kes teab, kuidas lood siis oleksid l?inud.

Kuidas see Iisaku ?nnistus n??d oli, mis ta oma esimesele pojale Eesavile tahtis anda, aga ei saanud? «Ole oma vendade isand ja sinu ema lapsed peavad su ette kummardama.» Kui koolis, piiblilootunnis seda seletati, – kuidas mina oma poisikese arusaamisega seda teisiti v?isin m?ista, kui et Jaan ikka juba oma esimese s?ndimise ?iguse p?rast perekonnas see trump-?ss pidi olema ja mina vaevalt pott-?heksa.

Koolis? N?nda palju olgu veel ?eldud, ega mina ?ksi koolis Jaani m?ju all ei seisnud. Terve kool oli seda ja tegi j?rele, mis Jaan ees tegi. Oli Jaanil ?hel esmasp?eval kodunt sea jalaluust tehtud urriluu kaasa v?etud ja t?mbas ta – kui koolmeister jala teise tuppa pistis – seda laua all «urr», «urr», olid teisel n?dalal k?igil koolipoistel urriluud kaasas, ja see «urr», «urr» koolitoas, mitmelk?mnel urriluul korraga t?mmatud, l?ks nii kangeks, et koolmeister asja j?lgedele sai. Ta laskis meid urriluud kui ?ppimist takistavad asjad enese k?tte hoida anda ja neli– kuni viisk?mmend urriluud seisid korraga laua peal hunnikus, sest isegi t?drukutel olid urriluud. V?i kui Jaanil hanesulest kartulip?ss oli tehtud ja ta «plaks» ja «plaks» seda laskis, teisel n?dalal oli viisk?mmend sulep?ssi koolitoas plaksatamas ja p?rand oli kartulikuule ja s?elap?hja sarnaseks auklikuks pistetud kartulirattaid t?is. No sellele naljale tegi koolmeister veel rutemini otsa kui urriluu l?bule. —

N?nda’p mina Jaani enesest targemaks, paremaks ja ?lemaks hakkasin pidama, ja n?nda see tuli, et mina sellele, mis Jaan ?tles ja mis Jaan ?ige leidis olevat, juba poisikesep?lvest saadik vastu ei hakanud r??kima.

*

Kaks talve l?ks m??da. Viimase talve l?pul, kui kool lahti lasti, ?tles koolmeister Jaanile, et sel s?gisel enam tema juurde kooli ei maksvat tulla. Temal ei olevat Jaanile enam midagi ?petada, Jaan olevat n??d niisama tark kui tema ise. Mis asja poolest tema muidugi m?ista Jaanist ees olevat, seda ei saavat tema ?petada, seda pidavat elu ise ?petama. – Mina aga pidavat tulema – minu juures olevat veel tegemist k?llalt.

Noh, Jaan l?ks siis s?gisel teise kihelkonda k?strikooli – meil endil niisugust ei olnud – ja vallakoolis tuli kindraliamet n??d minu peale. Kuidas see ka teisiti oleks v?inud ollagi. Kui meil m?isah?rra suri, tuli ka tema vend ja sai paruniks, ja kui kirikh?rra suri, sai poeg asemele. Suured auametid on k?ik p?ritavad ja l?hevad suguv?sa k?tte edasi.

Sel talvel tehti koolipoisid koolitoas aga taltsaks. Suur muutus tuli – meie saime endile ebajumala.

Asjalugu oli n?nda. Iga kevade enne lumelagunemist tuli kirikh?rra kord vallakooli «katsuma». Siis l?i tema ?he hoobiga mitu k?rbest surnuks – see t?hendab ta ?iendas ?he s?iduga mitu asja, mis k?ik tema hingede karjatamise t?? hulka k?isid: tema

 
katsus kooli,
loetas kodulapsi,
kirjutas lauarahvast,
pidas jumalateenistust,
v?ttis vanu ja vigaseid inimesi, kes kirikusse ei suutnud minna, armulauale.
 

Niisugune kiriku?petaja tulek oli tervele vallale ja koolile oodatud pidup?ev, mis juba kaugele oma s?ra heitis nagu j?ulu??, mis pimedas paistab. Sest sel ajal ei roosatud kiriku?petajaid veel ajalehtedes, sel ajal oli kirikh?rra alles mees, kes patud andeks andis ja kelle k?tt noor ning vana aukartusega suudles.

Kui niisugune p?ev tuli, siis ei olnud koolmeistril enam aega kooli pidada. Siis korrati ?pitud tarkust veel ainult ?le-pea-kaela ja kirjutati «proovikirjasid». See on: mitte harilikud kirjutuseheftid ei antud ?petaja k?tte, vaid selleks kirjutati ise?ralised, poole poogna suurused lehed.

Niisugused:

 
Tee t??d ja pallu Jummalad,
Siis on keik asjad majas head.
 
 
Keikis paikus, kus ma seisan,
K?nnin, istun ellik ollen,
Igatsen ma Jesus sind,
Kes sa olled peastnud mind.
 
Sell 15-mal M?rtsil 1868
Henn Kasik.

Lehte pidi nii kaua ?mber kirjutama, kuni see ilus, puhas ja ilma vigadeta ?nnestus. S?nu v?is igamees ise valida ja valikus ennast ka koolmeistrist aidata lasta.

Kas kiriku?petaja s?da ei pidanud sees r??mu tundma, kui ta nii ilusaid kirjaproove n?gi?

Siis tuli suur koolimaja k??rimine. Palavat vett valati ?mbritega p?randale maha, – kui hea oli siis p?randal liugu lasta! Koolilauad kasiti peo ajaks muidugi ?ue lumehange otsa.

Siis ep p?eti meil ka p?id.

Siis mindi – koolmeister eesotsas – metsa «rohelist» tooma. Kahtek?llad, palukamarja oksad, varsakabjalehed mis aga kevadise sula lume seest nina v?lja pistis, see kaasa toodi. Koolituba ehiti p?rgadega. Otsaakna alla l??di altar ?les: kahe lakke kinni ulatuva samba ?mber m?ssiti rohelist, keskele valge riide peale riputati suur ristil??dud ?nnistegija pilt. Kui siis veel laua peale kaks l?ikivaks n?hitud vaskk??nlajalga kahe t?rklisk??nlaga55
  Steariink??nlaga.


[Закрыть]
mis koolmeister lendava kullaga kirjuks oli kullanud, p?lema pandi ja laua ?mber pinkidest v?re tehti, siis oli altar mis altar ja koolituba n?is v?ga p?halik ja pidulik.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2