Anton Tammsaare.

Vanad ja nooredскачать книгу бесплатно

Eit ja Kaarel vaidlesid, kuni viimane l?ks vandudes uksest v?lja. Kuid paremat sest ei tulnud: vanad arvasid ikka, et noored neist lugu ei pea, kuna noortel, eriti Kaarlil, tahes-tahtmata m?te tekkis, et vanad ajavad jonni, norivad riidu. Selles veendusid nad p?ev-p?evalt ikka enam.

Vanamees l?ks k?ll k?lvama, parandas ka aedu ja puhastas isegi heinamaad, ometi ei unustanud ta Ц eriti aga eit Ц Kaarlile kordamast: УEi tea, kas oskangi seda t??d teha,Ф v?i j?lle: УEi tea, kas k?lbabki minu tegemine. Omal ajal oskasin ikka k?ike teha, aga kes seda noorte tahtmist teab.Ф

Tiina ei vastanud niisugustele ?tlustele midagi, kuid Kaarli s?da kihvatas iga kord neid kuuldes. Ja ehk k?ll Tiina teda alati palus, et ta vanade s?nu vaikides kannataks, ometi p??ses s?nas?da aeg-ajalt lahti.

Sulane p??dis pererahva riiust k?rvale hoiduda. Kuigi eit talle vahel midagi ?tles, siis tegi ta, nagu ei kuulekski ta seda. Aga viimaks sattus ka tema vanadega v?nta.

Kui ta kord kartulivagusid ajas, ja nimelt uue sahaga, mille Kaarel oma tahtmise j?rgi oli teinud, tuli vanamees tema t??d vaatama. Sulane oli paar ringi teinud, kui vanamees kohmas tasakesi: УSee on see noorte tarkus: hea lai rauapuu, raiskab h?sti palju maad; mine kartuleid v?tma, siis ei saa sealt midagi.Ф

Sulane ei teinud sellest v?ljagi, h?ikas hobusele ainult t?iest k?rist: УKalla vaole!Ф ja l?ks edasi. Kui ta tagasi tuli, seisis vana Juhan ikka alles vao otsas ja hakkas j?llegi tasahilju:

УK?llap targad r??kimas, aga tegijat pole kusagil; kui vaatad, siis naera seda rumalust kohe ЕФ

Ka n??d ei vastanud sulane midagi, lausus ainult endamisi:

УMis ta peaks siin pobisema, kui ta koju ei saa Ц mind ka ei v?i rahule j?tta.Ф

J?udis aga sulane uuesti siiapoole vao otsa tagasi, seisis vanamees ikka veel endisel paigal ja r??kis:

УAga mine sa kusagil s?na nimetama v?i juhatama, siis pole muud kui: mis sa, vanainimene, ka r??gid,†Ц ja saadetakse sind heinamaad puhastama.Ф

N??d ei j?udnud sulane enam vaikida.

УMis sa sest mulle r??gid, ega mina seda sahka teinud, pole ka sind saatnud heinamaad puhastama; mine r??gi sellele, kes seda on teinud,Ф ?tles ta ja l?ks ise edasi. Kui ta j?llegi vanamehe juurde j?udis, vastas see:

УSee on ?kstapuha, r??gin ma sinule v?i temale, ?hesugused olete k?ik.Ф

УKatsu, et sa siit minema saad, mul pole tarvis su lori kuulata,Ф ?tles sulane n??d juba pahaselt.

УEnn?e mul minema-ajajat!Ф t?stis vanamees h??lt, mida sulane imestas, sest seda polnud ta t?nini kunagi t?hele pannud. УKelle p?ld see on, kus sa k?nnad? V?i katsu, et sa minema saad ЕФ

Aga ta l?ks siiski ?ra. Kodus r??kis ta asjast kohe eidele, misl?bi noortega j?llegi tubli s?navahetus t?usis. Ja vaevalt sai see l?ppeda, kui juba algas uus.

Kartulipanemise ajal pidi vana Juhan kuhja juures suuri kartuleid pooleks l?ikama, tema aga tahtis aidata ka kartuleid k?hveldada, mille kohta Kaarel t?hendas:

УLas olla pealegi, peaТs ma ?ksigi j?uan, teed oma k?ele liiga.Ф

Sellest oli Juhanile k?llalt.

Ta viskas k?hvli s?na lausumata maha ja hakkas j?llegi kartuleid l?ikama. Peale l?unat tahtis ta minna kartulivagusid kinni ajama. Ka seda ei lasknud Kaarel teha, vaid saatis selle asemel sulase.

УNoh, n??d on selgesti n?ha, et v??rad on enam v??rt kui omad: sulane k?lbab kartulivagusid kinni ajama, aga mina mitte,Ф nohises vanamees tasahilju.

УKuidas see sulane siis sellep?rast enam v??rt on?Tema on ainult noor, v?ib kergemini sahka k?te otsas kanda. Mis h?da sul siis ennast oma haige k?ega igale poole ette toppida?Ф vastas Kaarel.

УSee on t?si jah, tema on noor, mina vana. Laiad kartulivaod, uut moodi, mina, vanainimene, ei oska neid kinni ajada,Ф ?tles vanamees pilkavalt.

УMis sa n??d sellep?rast nii palju pahandad, et ma laiema rauapuu tegin. Vagusid saab k?ll v?hem, aga nad on paksemad ja kartulid kasvavad selle jao ka suuremad, on kergemad ?les v?tta, aga m??du j?rgi korjab neid niisama palju kui ennegi.Ф

Kaarli seletused olid asjatud: vanamees ajas oma jonni. Viimaks tuli ka veel eit; noh, siis l?ks nagu auruj?uga.

N??d m??dus umbes n?dal avaliku s?nas?jata. Siis leidus aga j?llegi p?hjus, pealegi niisugune, mis andis tervele elule teise v?rvi. Turbal?ikajad asusid rabas t??le. Enamasti olid need saarlased. Asukohaks oli neil turbasara, mille katus pidi neid niih?sti vihma kui ??k?lma eest varjama. M?ne p?eva elasid nad n?nda, siis tulid nad Kadakale peavarju paluma: kui mitte muud, siis ometi rehealunegi v?i aitade-vahe, kus tuul nii l?bi ei l??tsu kui saras. Kaarel oli n?us meestele peavarju andma; ka Tiinal polnud midagi selle vastu, ainult vanad j?id oma arvamise juurde.

УArmas perenaine, ega mede mehed teile kurja tee,Ф ?tles ?ks saarlastest eide poole p??rdudes. УP?eval oleme rabas, v?tame turbaid v?lja, ainult ??si tuleme siia. Kui tahate, tuleme teile appi heinamaale ja rukist l?ikama. Ning mede mehed lamutavad t??d teha, seda ?rge kartke.Ф

УEga mina perenaine ole, mis te sest mulle r??gite. Ise otsin teise juures varju nagu teiegi,Ф vastas eit ja vaatas Kaarli poole.

УEma!Ф ?tles Tiina paluvalt, sest ta m?rkas, et ?eldud s?nad ?rritasid Kaarlit. Mehed aga seisid ikka veel ja palusid, et armas ja lahke pererahvas neile ulualust annaks.

УAndku, kui tahavad, v?i terve maja v??raste k?tte ja mingu ise metsa kuuse alla; see pole minu asi,Ф s?nas eit ja l?ks kambrisse, kuhu ka vanamees talle j?rele kobis.

УNoh, ehk ometi lubate?Ф mangusid mehed Kaarli ja Tiina kallal.

УMis sa arvad, Tiina?Ф p??rdus Kaarel naise poole.

УV?iks k?ll, aga mis saab vanadega? Need pole sellega sugugi rahul,Ф vastas Tiina.

УOodake natuke: ma l?hen kambrisse, r??gin seal,Ф ?tles Kaarel.

У?ra sa aga riidu mine, hoia ennast,Ф ?tles Tiina l?veni j?rele astudes.

УNoh, isa ja ema, mis me siis teeme nende meestega? Kas anname neile peavarju v?i ei?Ф hakkas Kaarel kambrisse astudes pool-meelitades r??kima.

УIsa ja ema,Ф osatas eit. УMillal me su isaks ja emaks saime? N??d tuled sa meie k?est k?sima. Olete enne k?ik oma tarkuse j?rgi teind, eks tehke ka n??d; mis teil meist on! V?i kui me peakski midagi ?tlema, ega see ikka aita, te ajate ikka oma tahtmist.Ф

УKui asjad niimoodi on, siis annan ma meestele korteli, ja muud midagi,Ф ?tles Kaarel ja pidi kohe v?lja minema, kuid eit vastas:

УSeda me teadsime juba ammugi, sellep?rast me r??kima ei hakanudki. V?ta aga nad siia, las l?hvad reie alla laudile v?i aidalakka, tallavad sul seal hulga heinu ?ra; neid ei s?? siis enam ?kski loom, muudkui aja s?nnikusse. Piibunossid on neil ka veel hambus v?i va plotski-otsad, sussitavad teised pealegi, kuni sa viimaks ilma peavarjuta j??d ja ?hes nendega rabas turbasara all vihma ja k?lma varju otsid. Tehke aga tehke; noorte tarkus k?ib ju vanadest ?le.Ф

УMina ei saa aru, mis hull viha teil meie vastu on!Ф ?tles Kaarel. УMine sa mistahes asja r??kima, siis pole muud kui j?rjest pilkamine ja n?rimine, ei kuule ?htainust lahket s?na.Ф

УV?ta aga saarlased sisse, k?ll siis kuuled,Ф vastas eit. УHea rabahais veel pealekauba; t?use hommikul ?les v?i heida ?htul magama, just kui turbaonnis elad kohe.Ф

УEks sa ise ole sest rabast kaugel k?ll, oled klaaskapis ?les kasvand. Varsti l?hed igavesti maamulda, aga ikka p?lgus nende mullaЦ ja mudakaevajate vastu. Meil enestelgi igal pool maa ja muld, kambritelgi pole laudp?randaid all,Ф r??kis Kaarel.

У?h, milleks meie pidime laudp?randat tegema! Selleks on ju noored, kes k?ik asjad ilmas jutti ajavad,Ф vastas eit.

Kaarel n?gi, et t?hisest vaidlemisest pole tulu, ?tles vanadele, et ta meestele peavarju annab, ja l?ks uksest ?ue. Meestele ?tles ta, et nad saavad korteri ainult selle tingimusega, kui nad lakas, kus nad magavad, kunagi ei suitseta ega tuld tarvita. Mehed lubasid seda kui ?hest suust ja t?ttasid rappa oma asjade j?rele, kuna Kaarel lausus Tiinale.

УSaagu, mis saab, aga ega inimesi v?i lasta ?ra k?lmada.Ф

УEks see asi meil ikka kirjuks l?he, pole muud kui alatine riid ja n??klemine,Ф ?tles Tiina.

УMis ta veel l?heb, ta ongi juba kirju. Aga mis sinna parata, see on sedasi loodud,Ф arvas Kaarel.

III

Kartuliv?tmise aeg. Taevas on enamasti hallide pilvedega kaetud, kust tibab aeg-ajalt vihma. Tuul l??tsub sagedasti nagu s?damet?iega ja l?hub lagedal v?ljal p?llumeest kiusates viljaaunu v?i ulub kurvalt kambrinurga ??res, nagu tunneks ta oma tegude ?le kahetsust. Kured lendavad karjakaupa l?una poole: kostab vali kruuksumine ja poegade lapselik kisa, mille kohta seletatakse, et n?nda h??litsevad l?okesed, keda kured kannavad oma pikkadel jalgadel talveks soojale maale. Varesed on suurtesse parvedesse kogunenud ja liiguvad kraaksuva kisaga ?helt viljav?ljalt teisele. Kogu maailm n?ib praegu ainult nende p?ralt olevat. Vanad panevad noori paari ja peavad pulmi, kus peiupoisid nii toredasti ?hus kukerpalli lasevad ja vanad kivide otsas vanduvaid lauak?nesid peavad.

Kadakal on meeleolu ilmade ja ?mbruse kohane. Noorte seisukord on t?baram kui kunagi enne. Vanadega riieldes sattus Kaarel ?rrituses ka suvilisega vastamisi, kes enneaegu ?ra l?ks, nii et noor peremees peab n??d ?ksi l?bi ajama. Tiinal on v?ike laps, kes, nagu ?eldud, muud ei m?rka teha kui ??d ja p?evad viriseda. Vanad maitsevad n?htavasti isekeskis r??mu Ц noored on ju h?das.

Kaarel tahtis endale uue abilise palgata, aga t?nini pole see ?nnestunud. N?nda peab ta kas turbal?ikajate v?i vana Juhani abi tarvitama. Viimane on oma teguviisi muutnud: nagu ta enne ennast t??le toppis, nii hoidub ta n??d k?rvale, vabandades, et k?si tegevat haiget, ristluud valutavat, jalad olevat rammetud. Kaarlil ei j?? muud ?le kui kannatada, mida ka Tiina temale iga p?ev uuesti soovitab, lootes, et vanad varsti oma jonni j?tavad.

?he laup?eva keskhommikul lahkusid ometi viimaks pilved ja p?ike tuli v?lja Ц s?gisene ja kurblik. V?hemgi tuule?hk oli kadunud. Varese karjumine ja karjakellade tilksumine j?i nagu uinuvasse ?hku rippuma.

 онец ознакомительного фрагмента.

“екст предоставлен ќќќ ЂЋит–есї.

ѕрочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Ћит–ес.

Ѕезопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне ћ“— или —в€зной, через PayPal, WebMoney, яндекс.ƒеньги, QIWI  ошелек, бонусными картами или другим удобным ¬ам способом.

«десь представлен ознакомительный фрагмент книги.
ƒл€ бесплатного чтени€ открыта только часть текста (ограничение правообладател€). ≈сли книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

 упить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2