Абай ??нанбаев.

«?ылым таппай ма?танба»скачать книгу бесплатно

?ылым таппай ма?танба

 
?ылым таппай ма?танба,
Орын таппай баптанба,
??марланып шаттанба,
Ойнап бос?а к?луге.
Бес н?рседен ?ашы? бол,
Бес н?рсеге асы? бол,
Адам болам десе?із.
Тілеуі?, ?мірі? алды?да,
О?ан ?ай?ы жесе?із.
?сек, ?тірік, ма?танша?,
Еріншек, бекер мал шашпа? –
Бес д?шпаны?, білсе?із.
Талап, е?бек, тере? ой,
?ана?ат, ра?ым, ойлап ?ой –
Бес асыл іс, к?нсе?із.
Жаманды? к?рсе? н?фр?тлі,
Суытып к??іл тыйса?ыз.
Жа?сылы? к?рсе? ?ибр?тлі,
Оны ой?а жиса?ыз.
?алым болмай немене,
Балалы?ты ?иса?ыз?
Болмаса? да ??сап ба?,
Бір ?алымды к?рсе?із.
Ондай болма? ?айда деп,
Айтпа ?ылым с?йсе?із,
Сізге ?ылым кім берер,
Жанбай жатып с?нсе?із?
Д?ние де ?зі, мал да ?зі,
?ылым?а к??іл берсе?із.
Білгендерді? с?зіне
Махаббатпен ерсе?із.
А?ыл сенбей сенбе?із,
Бір іске кез келсе?із.
А?са?ал айтты, бай айтты,
Кім болса, мейлі, сол айтты –
А?ылменен же?се?із.
Надандар?а бой берме,
Шын с?збенен ?лсе?із.
Аят, хадис емес ?ой,
К?пір болды? демес ?ой,
?анша ?арсы келсе?із.
К?п орында к?ріне айтпа,
Бізді? с?зге ерсе?із.
М?ны жаз?ан кісіні?
Атын білме, с?зін біл!
Осы жал?ан д?ниеден
Шешен де ?ткен не б?лб?л,
К?сем де ?ткен не д?лд?л.
С?з м?нісін білсе?із,
А?ыл – мизан, ?лшеу ?ыл.
Егер ?исы? к?рінсе,
Мейлі? таста, мейлі? к?л.
Егер т?зу к?рінсе,
Ойлап-ойлап, ??ла??а іл.
А?ыма? к?п, а?ылды аз,
Деме к?пті? с?зі п?л.
Жа?ынны? с?зі т?тті деп,
Жа?ыным айтты дей к?рме.
Наданды?пен кім айтса,
Ондай т?псіз с?зге, ерме.
Сізге айтамын, хаупім – б?л.
?зі? ?шін ?йренсе?,
Жаманды?тан жиренсе?,
Ашыларсы? жылма-жыл.
Біреу ?шін ?йренсе?,
Біреу білмес, сен білсе?,
Білгені?ні? б?рі – т?л.
С?зіне ?арай кісіні ал,
Кісіге ?арап с?з алма.
Шын с?з ?айсы біле алмай,
?р н?рседен ??р ?алма.
М?ны жаз?ан білген ??л –
??лама?и Дауани,
Солай депті ол шыншыл.
С?зін о?ы ж?не ойла,
Тез ?йреніп, тез жойма,
Жас уа?ытта к??іл – г?л.
 

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно