Ш?к?рім ??дайберді?лы.

Аны? пен таны?скачать книгу бесплатно

Аны? пен таны?

 
Ойла?ыз а?ыл-білім ?айда болма?,
Денеде, ?андай орын-жайда болма??
Білу, нану, ?нату – а?ыл ісі,
?айтсе зиян, ?айткенде пайда болма??
 
 
Т?н сезіп, ??ла? естіп, к?збен к?рмек,
М?рын иіс, тіл д?мнен хабар бермек.
Бесеуінен мида?ы ой хабар алып,
Жа?сы, жаман ?р істі сол тексермек.
 
 
Ой сонда неше тол?ау шимай салма?,
?айтсе ж?ні келер деп ?лшеуге алма?.
Д?л солай ?ылайын деп ?на?анда,
?ділетті ж?регі? бір ?оз?алма?.
 
 
Бір билік сол ж?ректен шы?арылма?,
Денеге ол шымырлап ?сер ?ылма?.
Ойы?ды д?рыс дей ме, теріс дей ме,
Сол арасын аны?тап бай?а біра?.
 
 
«Жарайды» – деп, ?наса, бас иземек,
Жек к?рсе, жиіркеніп дірілдемек.
Ж?регі?ні? тілі жо?, ымбалы сол,
??ып ал да бола к?р со?ан к?мек.
 
 
?аза?та жо? а?ылмен ой бекітпек,
Н?псі ?наса бол?аны, б?рі бітпек.
Т?уекел деп ат ?ойып ы?тимал?а
Байлауы жо? н?рседен пайда к?тпек.
 
 
Табамын деп талпынып ойына алма?,
?з ?лінше о-да?ы сын?а салма?.
Аз ойланса ?аза?ты? басы ?атып,
Зиян істі пайда деп ?ойып ?алма?.
 
 
Ы?тималды? есігі екеу болма?,
Ішіне пайда, зиян… б?рі толма?.
Нысананы сы?алап д?лдеп атпай,
К?зін ж?мып о? ат?ан ?айтіп о?ба??
 
 
Іс ?ылады таптым деп бізді? ?аза?
Онан к?рген пайдасы болады аз-а?.
Ая?ында ол ісі зиян шы?ып,
К?рінгенге к?лкімен болар маза?.
 
 
Арам оймен ар сатып ?зіп-ж?лма?,
«Міне, пайда ?ылдым» – деп ма?тан ?ылма?.
Біреу білген айланы біреу біліп,
?зі ??р?ан дарына о да асылма?.
 
 
Шола? ойлап, шолта?дап, сырттансыма?,
Аса мы?ты жан шы?ып к?зден тым-а?.
Аударысып ж?ргенде ауып кетіп,
Абыройы? ашылар бай?а, шыра?.
 
 
Шола? ойды? ая?ы осы болма?,
Біраз к?нге к??ілді? хошы болма?.
Арсыз, арам, асы?ыс, айлакестік, –
М?ны? б?рі шайтанны? досы болма?.
 
 
«??дай кешер алда» – деп к?н? ?ылма?,
Ар кетіріп ант ішіп, жан сатылма?.
He жал?анда, немесе а?ыретте
О?а алмастай ?кпеден бір атылма?.
 

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно