Ш?к?рім ??дайберді?лы.

?аншыр мен б?денескачать книгу бесплатно

?аншыр мен б?дене

 
Бір ?аншыр?а айтыпты б?дене кеп:
– Сен ?шін ?атты уайым ?ыламын, –  деп, –
Сола?да?ан бай??сы? ?шу?а ола?,
Бір к?ні кетеді ?ой т?рымтай жеп?
 
 
?аншыр айтты:
– ?аупім жо? т?рымтайдан,
Шы?паймын ?алы? ?амыс, ?опа-сайдан.
Мен сендей жалта? жерге оттамаймын,
Ты?ыл?ан со? мені алып жейді ?айдан?
 
 
Б?дене айтты:
– ?амысы? тыныс емес,
Бос?а ары?тап ж?ргені? д?рыс емес.
Айламен-а? ал?ызбай кетіп ж?рміз,
Т?рымтайы? біздерге ж?мыс емес.
 
 
Ж?з ??былып, ?уланып, жылпала?тап,
Та?ыр?атты ?аншырды ?зін ма?тап:
– Тілімді алса?, екеуміз дос болайы?,
Ма?ан ерсе?, ж?рейін жаудан са?тап.
 
 
А??ау сорлы бір ?удан алды саба?,
Б?денемен дос ?ылды ??л?ын тама?.
Жау міндеті мойнында б?денені?,
Екеуі емін-еркін ?ырда оттама?.
 
 
?ыра??а шы?ып алып, оттап ж?рді,
Бетегелі мыр?ай?а ?бден кірді.
Тегінде б?денені? айт?аны рас,
 
 
Тарлау?а жайыл?ан со? шын семірді.
Бір ?ыр?а шы?ып еді оттай-оттай,
Быр?ырап келе жатыр бір т?рымтай.
Б?дене к?ре салып б??а ?ойып,
?аншыр?а хабар ?ылды:
– «Б??, – деп, –  ойбай!»
Жалма-жан б??а ?алды ?аншыр батыр,
Жер еді панасыздау ш?псіз та?ыр.
Екеуі тырп етпестен жатса-да?ы,
Т?рымтай т?па-тура келе жатыр!
 
 
Б?дене ?р айланы к?п ойлады,
Бір т?рлі сол арада еп ойлады.
«Т?рымтай соны к?ріп алып кетсін,
?аншырды ?шырайын» – деп ойлады:
 
 
– ?ойыпты б?л т?рымтай бізді к?ріп,
Мен ?ашсам, кетер едім бір б?лт беріп.
Сен ертерек ?ашпаса? ??тылмайсы?,
Б?л сені алып жейді тура келіп.
 
 
Мендей тар?ыл емессі?, барандаусы?,
?ыбырлап, тыныш жатпай ала?дайсы?.
Ерте ?шып бір ?амыс?а ты?ылып ба?,
Б?л жерде жатып аман ?ала алмайсы?.
 
 
Ая?дамай алдау?а еріп ?аншыр ?шты.
Т?рымтай оны к?ріп тым ??нысты.
?анатыны? ?а??аны к?зге ілінбей,
Адым жерге жібермей ?а?ып т?сті.
 
 
Б?дене ?шып, жыпылдап, кетті алыс?а,
Дос болы?ыз осындай алдамыш?а.
?асында?ы ?аншырды ?ан?а бояп,
?зі барып ты?ылды бір ?амыс?а.
 
 
?амыста жатып алды ?ылмай ?ауіп,
??тылды досын беріп, айла тауып.
?он?анын б?денені? к?рген біреу,
Ж?гіртіп сол ара?а келді шауып.
 
 
Б?дене жатыр еді ?ыбыр етпей,
?арап ж?р шыр айналып, к?зі жетпей.
Ат басып б?денені жаншып кетті,
Жазасын о да тартты аман кетпей.
Жігіттер! осы с?зге ??ла?ы? сал,
Басы?да миы? болса, м?ны ??ып ?ал.
Алды-артын ойлама?ан а??ау менен
Алдампаз арам достан ?ибрат ал.
 

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно