Ш?к?рім ??дайберді?лы.

А?ылшы тор?айскачать книгу бесплатно

А?ылшы тор?ай

 
Бір адам ж?реді екен т?за? ??рып,
Бір тор?ай ?стап алды с?йтіп ж?ріп.
Балалар?а сатайын деп ойлапты,
Тор?айды жазып алып ?стап т?рып.
 
 
Сонда тор?ай с?йлепті адамдайьн:
– Босатса?, ?йретемін байлы? жайын.
Азар болса сатарсы? ?ш тиын?а,
Мен са?ан бір пайдалы с?з айтайын.
 
 
Б?рын-да?ы сатты? ?ой талай ??сты,
?ане, сонан ?аншалы? пайда т?сті?
Тойма? т?гіл б?йірі? шы??ан да жо?,
Харекет деп ойлама м?ндай істі.
 
 
Айтайын ?ш ауыз с?з, ??ып алса?,
?з обалы? ?зі?е ??пай ?алса?.
Соны білсе? – есепсіз бай боласы?,
Мал табу?а айла сол, тілге нанса?.
 
 
Ал?аш?ы с?зді айтамын ?олда ж?ріп,
Онан кейін ?ора?а ?ой ?ондырып.
Екіншісін сол жерде ??тырайын,
Е? со??ысын айтамын талда отырып.
 
 
Т?за?шы ?уаныпты осы с?зге,
«Келдім ?ой – деп – ба? ?онар жа?сы кезге».
Аузынан босатпа??а у?де берді,
Алдаса, тор?ай к?п деп м?нан ?зге.
 
 
Тор?ай айтты:
– ?р?ашан а?да?айсы?,
Орынсыз ?тірікке нанба?айсы?.
Ойланбай алдау с?зге сене к?рме,
Тегінде шынны? жолын ?амда?айсы?.
 
 
Б?л с?зге т?за?шыны? к??лі ?нады,
Тор?айды бір дуал?а ?ондырады:
– Ал?аш?ы б?л с?зі?ді ?бден ??тым,
Екінші с?зі? ?андай? – деп с?рады.
 
 
Тор?ай т?рып айтады там?а ?онып:
– ?ткен іске ?кінбе ыза болып.
Кеткен ?айтып келмейді ?кінгенмен,
??р ж?дейсі? іші?е ?ай?ы толып.
 
 
Соны айтып ?шып-?онды биік тал?а:
– Боламын неге т?т?ын сендей шал?а.
Бар еді он мыс?алдай гау?ар тасым,
Айрылды? соны ала алмай алда?ан?а.
 
 
Гау?арды са?ан бермей кеттім алдап,
?стау?а ?олы? жетпес енді ?армап.
М?ны алса? ?лем ас?ан бай болушы е?,
Ала алмай ?кініште ?алды? зарлап.
 
 
Тор?айды? алда?анын сонда біліп,
Т?за?шы ?кінеді ?ай?ы ?ылып.
??дай берген асылдан айрылдым деп,
Жылайды ?з са?алын ?зі ж?лып.
 
 
Сонда тор?ай айтады:
– Ей, надан, мас,
Тым ??ымсыз екенсі?, а?ыма? нас.
?ш мыс?алды? денем жо?, кішкентаймын,
?ай жеріме сияды ол гау?ар тас?
 
 
?уелі ?исынсыз?а нанба дедім,
Алдау с?зге бойы?ды салма дедім.
Екінші – ?ткен іске уайым жеп,
Емі жо? бос ?ай?ы?а ?алма дедім.
Орынсыз ?тірікке сонша нанды?,
?ткен іске ?кініп ?ай?ыланды?.
?шінші с?зді са?ан ?йретпеймін,
Алды??ы екі с?зді ??пай ?алды?.
 
 
Соны айтып тор?ай кетті аспан?а ?шып,
Шал ?алды дел-сал болып ?ай?ы ?ысып.
Сол тор?ай ?шіншіде не айтпа? еді,
Соны тап, есті болса?, ой?а т?сіп?
 

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно